Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

Stationsritningar/station drawings

Åmål Östra

Banvakt stugor

Svanskog

Hallanda

Sillerud

Uthus/Outbuildings

Flesta stationer ritas av C. A. Hagelberg i Karlstad. Svanskog station ritas av Johan W. Andersson, medan Halland stations ritas av B. von Platten.

Enligt Karlstadstidningen (november eller december 1928) var stationer målades i rött och vitt eller grått och vitt. Det var troligen Hallanda,

Kättlisbyn, Ödenbyn och Sillerud som målades grått och vitt.

Svanskogs station var tjärad.


Åmål Östra stationsritningar/Åmål Östra station drawings

Från Riksarkivet.

Tillbaka till Åmål/back to Åmål

Top


Banvaktsstugor

Från Riksarkivet.

Top


Svanskog station

Ur Riksarkivet

Tillbaka till Svanskog/Back to Svanskog

Top


Hallanda Station

Ur Riksarkivet

Tillbaka till Hallanda/Back to Hallanda

Top


Sillerud station

 

Ur Riksarkivet

Tillbaka till Sillerud/Back to Sillerud

Top


Uthus/Outbuilding

Ur Riksarkivet

Top