Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  Uppdaterad: 8 mars 2018

 Svanskog

Ur RA. From the State Archives.

Stationsritningen finns här. Drawing of the station are available here.

Svanskog station. Km. 24+343m

Station building with a waiting room, office and attached goods shed, [text unclear] a one room [flat] and kitchen, all on the ground level, as well as a three room [flat] with kitchen on the top floor.
Outbuilding.
A passing track of 215 meters clear length and a siding of 35.5 meter clear length.

A siding to Svaneholms pulp mill from the main track within [text unclear] the furtherest point. The point to this siding is through a ?? control lock devicewhich is dependant on the right wing of a double-winged semaphor which is located in front of the station house.

Level crossing barrier to the north of the station are installed over the road crossing.

Svanskogs station. Km. 24+343m

Stationshus med väntsal, expeditionsrum och sammanbyggd godsbod, jäm-[ord saknas]-e ett rum och kök, alltsammans på nedre botten samt 3 rum och kök på övre botten.

Uthus.

Rundspår med 215 meters hinderfri längd och stickspår om 35,5 meters hinderfri längd.

Stickspår till Svaneholms trämassefabrik utgår från huvudspåret innan-[ord saknas]-r yttersta växeln. Växeln till detta stickspår är genom kontrollåsan- ordning satt i beroende av vänstra vingen å den dubbelvingade semafor som finns uppställde mitt för stationshuset.

Fällbommar för den norr om stationen belägna landsvägskorsningen äro uppsatta.

Ur Besiktning 1928.

Stationsföreståndare: Gustav Helming (f. 1891): 1 november  1928-1946

                               Erik Zell: 1950-1951.

Under Svanskogs station lyda Ömmeln och Kroppan, hall- och lastplatser.

Inför invigningen kallades stationen även Svaneholm.

Stationshuset byggdes färdigt 1925.

I Nya Wermlands-Tidningen (24 november 1928) står det:-

- vid Svaneholm pågår utvidgningen av därvarande trämassefabrik och sågverk så att fraktmöjligheter bör ej saknas för järnvägen.

I Provinstidningen Dalsland (30 nov. 1928) står det:-

- Den första verkliga stationen är Svanskog, belägen invid Svaneholms bruk.

- Stationshuset, som är ensamt om sin typ, är hållet i en mörk färgton. På nedre botten ligga bostads- o. exp-lokaler, väntsal o. godslokaler och i övre är stations mästarens bostad, 3 rum och kök.

- Från stationen leder ett särskilt spår ned till Svaneholms fabriker.

- Naturen är synnerligen vacker med de tre Svansjöarna med sina holmar och vikar, Svaneholms ståtligt herresäte, Svanskogs ålderdomliga kyrka m.m..

I Karlstads Tidningen (1 december 1928) står det:-

- Svanskog har fått en stor pampig station. Det ligger ju också Svaneholm med dess industri (träsliperi och såg), som helt säkert kommer att utvecklas nu, när järnvägen "kör fram till stora trappan". Vackert och idylliskt, den vita herrgården och den gamla fjällbeklädda kyrkan här vid Svansjön — det ter sig vänligt och inbjudande från kupéfönstret, när tåget glider längs stranden.

Ett 140 meters stickspår byggdes år 1930 till virkedamm och revs 1970-talet.

Bron över Lill-älven.

Vägport.

Övrige källor:

Se även Stefan Nilssons sida.

Se även JÅÅJ:s sida.

Bild av invigning på Kamerareportage sida.