Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjäng's Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


Last updated:

14 March 2018

Ny bild av lok 1. Tack Åmåls hembygsförening och Stefan N.

Välkommen till min sajt om Åmål-Årjängs Järnväg!

På dessa sidor ska jag ge lite information om ÅmÅJ. Just nu ska jag fokusera på den tiden järnvägen var ett privat bolag, men jag hoppas att ge en mer allmän bild av järnvägen framöver. Jag vill också ge information om den modelljärnväg som jag håller på att bygga. Det är i finskala N. Slutligen vill jag också tala lite om forskning av svenska järnvägar.

Men just nu finns det bara information om ÅmÅJ, mera kommer senare.

De här sidorna ska vara på både svenska och engelska. Ibland är en sida bara på svenska eller engelska. Det ska jag förändra så småningom, om det behövs.

Förlåt om svenskan är inte perfekt - din hjälp behövs. Kontakta mig om du har någon fråga, rättelse eller om du har någonting att bidra med till mina sidor.

Kirby

 

Welcome to my site about Åmål-Årjäng's Railway!

Within these pages, I will introduce you to a small Swedish railway I have become fascinated with. There are three goals I would like to eventually achieve with this website:

  • provide a proper history of the railway and information surrounding the railway. At this point, I will concentrate on the period ÅmÅJ was a private company.
  • detail my modelling effort to capture the essence of the railway. I am building a finescale model in N (1/160)
  • give information about how to research Swedish railways

But right now there is only information about the railway. More will come in the future.

I hope to eventually make the pages here bilingual - Swedish and English, but that will take time. If there is something you would like translated, let me know.

If you have any questions, corrections or something you would like to add, let me know.

Kirby