Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

 Sillerud

Ur RA. From the State Archives.

Ur Morrgan Claessons samling, troligen från BJ-tiden. From Morrgan Claesson's collection, probably from when BJ owned the railway (1933-1948)

Station ritningen finns här. Drawing of the station are available here.

Kost: Stationshuset och uthusbyggnad 14.000kr.

Sillerud's station. Km 50+715

A station with a waiting room, office and a goods room as well as another room on the bottom floor. In addition, there are two rooms, a kitchen and a hall on the top floor.

Goods shed.

Passenger platform of 30 meters.

Goods platform of 10 meters.

Two passing tracks of 213 and 163 meters free passage as well as a siding of 171 m. free passage.

A single armed semaphor installed beside both in coming switches and operated from a lever by the station.

Road booms fitted for the road south of the station. Operated from levers by the station.

Silleruds station. Km. 50+715

Station med väntsal, expedition och resgodsrum samt ytterligare ett rum å nedre botten samt 2 rum och kök och hall å övre botten.

Godsmagasin.

Personplattform 30 meter.

Laskaj [sic] 10 meter.

Tvänne rundspår om 213 och 163 meter hinderfri längd samt ett stickspår om 171 m. hinderfri längd.

Envingad semafor anbragt utanför vardera ingångsväxeln, manövrerad från stallbock vid stationshuset.

Fällbommar för den söder om stationen belägna landsvägskorsningen äro uppförda och manövreras från stallbock vid stationen.

Ur Besiktning 1928

 

Stationsföreståndare: Anders Pålsson Bladh (f. 1874): 26 november 1928-1933,

                               Georg Rhodin (f. 1897): 1933-1948 (möjligen 1936-1949)

                               M Andersson (f. 1899): 1949-1954.

Under Sillerud lyda Norane, Sandaholm, Åsebyfors och Leverhögens håll- och lastplatser.

I Pronvinstidningen Dalsland (30 nov. 1928) står det-

- Silleruds station är uppförd i två våningar, med exp.-lokaler i undre våningen och bostads- i övre våningen. Den är synnerligen välbelägen, i tätt befolkad bygd, invid den allmänna vägen och har redan "samhälle" med bank, post, handel o.d.

Efter rälsen revs, blev stationen ett kontor av Wermlandsbanken.

Godsmagasin

Dåtids bild saknas/No picture

Godsmagasin ritningen finns här. Drawing of the storage shed is available here.

Kost: 3.300kr.

Anledningen till ett fristående magasin var att man hade väntat sig en stor styckegodstrafik, beroende på den förhållandevis större bebyggelsen.

Se även Stefan Nilssons sida.