Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  Updated: 12 juli 2018

Broar/Bridges

Uppgift

å broar, vägbroar och vägportar

vid Åmål- Årjängs Järnväg

Ritningar/Bilder/Anmärkingar Drawings/Pictures/Notes

Viadukt över Bergslagbanan vid Åmål i Km. 1+232.

Åmål i km. 1 spann à 13,5 m. i 45°. Fästen av betong. Överbyggnaden av nitade plåtbalkar med spåret mellan reglarna.

Ritning/Bild

Med viadukten sammanbyggd vägport för utfartsväg.

1 spann à 8,0 m. i 45°. Faste [sic] av betong. 30.

Bro över å vid Kroppa. i km 17+753.

1 spann à 7,0 m. i 60°. Landfästen av granit., INP 55.

Ritning

Vägport för ägoväg vid Källtegen i km 22+304.

Valvbro av oarmerad betong å anfang av granit. Spännvidd 3,25 m. i 90°.

Ritning/Bild

Bro över Lillälven vid Svaneholm i km. 25+073.

Valvbro av granit å anfang av granit. Spännvidd 6,0m. i 90°.

Ritning/Bild

Bro över kraftkanal vid Svaneholm i km. 25+303

1 spann à 8,5 m. i 45°. Landfästen av granitbeklädd betong. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar.

Ritning

Kulvert över flottningsränna vid Svaneholm i km. 25+343.

1 spann à 2,0 m. i 52°. Landfästen av betong. Däckplatta av armerad betong.

Ritning

Vägbro för landsväg vid Svanskogs kyrkogård i km. 25+536.

Armerad betongbro å 4 st. armerade betongpelare ned till fast berg. Ändarna överkragade. Mått enligt skiss. V=68° 56

Ritning/Bild

Vägport för landsväg vid Hallanda i km. 29+992.

1 spann à 5,5 m. i 90°. Fästen av betong. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar, INP 47,5.

Ritning/Bild

Bro över Lillälven vid Ödebyn i km. 32+013.

1 spann à 6,5 m. i 60°. Landfästen av granit. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar, INP 55.

Ritning

Vägport för hästbana och landväg vid Myrås i km. 42+105.

1 spann à 10,5 m. i 74° 10". Fästen av granit, det ena å medelst pålning förstärkt grund. Överbyggnaden av 2 st. helvalsade balkar, IDip 95.

Ritning

Bro kvarstod till ombyggnad av E18 1975-1976. Stenblocken finns kvar längs vägen till St Bör. (HK)

Vägbro vid Sågerud i km. 46+488.

Valvbro av betong å anfang i fast berg. Spännvidd 6,0m. V= 90°.

Bild

Kulvert över Magdebäcken i km. 49+684.

1 spann à 4 m. Fästen av fast berg eller betongmur på fast berg. Däckplatta av armerad betong.

Saknas

Bro över å vid Sanda i km. 55+705.

1 spann à 6,5 m. i 78°. Landfästen av granitbeklädd betong å medelst pålning förstärkt grund. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar, INP 55.

Ritning

Flottledsbro i Järnsjön i km. 56+303.

1 spann à 2,5 m. i 90°. Landfästen av granitbeklädd betong. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar, Diff 22B.

Bild

Flottledsbro i Järnsjön i km. 58+305.

1 spann à 2,5 m. i 90°. Landfästen av granitbeklädd betong å medelst pålning förstärkt grund. Däckplatta av armerad betong.

Bro över å vid Åsebyn i km. 60+018.

1 spann à 7,0 m. i 80°. Landfästen av granit. Överbyggnaden av 4 st. helvalsade balkar, INP 55.

Ritning/Bild

Bro över Mossebäck i km. 60+985.

1 spann à 3,3 m. i 90°. Landfästen av granit. Däckplatta av armerad betong.

Saknas

Vägbro för utfartsväg i Sillegårdsed i km. 65+160.

Valvbro av betong å anfang i fast berg. Spannvidd 6,0m. V= 90°.

Ritning

Vägbro för mindre väg vid Högerud i km. 68+251.

3 spann à 8,6 m. i 90°. Fästen och plinter av betong. 2 st. pendelpelare av helvalsade balkar INP 18. Körbana av trä å 4 st helvalsade balkar, INP 30.

Ritning/Bild

Kulvert vid Kättilsbyn i Km. 4+203 å bibana.

1 spann à 2,5 m. i 78°. Landfästen av granit. Däckplatta av armerad betong.

Saknas

De angivna längdmåtten hän föra sig till genomgående längdmätningen

Åmål den 29 december 1928.

För ÅMÅL-ÅRJÄNGS JÄRNVÄGS-AKTIEBOLAG

Johan Hallmén