Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

 Hallanda

Från RA. From the Swedish State Archives.

Ur Sveriges Järnväg Museets samling. From the Swedish Railway Museum collection.

Ritat av von Platen. Ritning av stationen finns här. Drawing of the station is available here.

 

Hallanda station, föreningsstation för bibana till Kättilsbyn. Km. 20+114.

Stationshus av ungefär samma typ som vid Svanskog, ehuru endast med rum och kök i över botten.

Uthus.

Huvudplattform av sten 34 meter.

Mellanplattform av trä 30 meter. Lastkaj 10 meter.

4 rundspår om resp. 161, 300, 351 samt 173 meter hinderfri längde.

Envingad semafor uppställde på 30 meters avstånd utanför varje ingångsväxel, manövreras från ställbock vid stationhus.

Ur Besiktning 1928.

Stationsföreståndare: Georg Rohdin (f. 1897): 26 november  1928-1933.

Platsvakt: Klara Elisabet Rosin: 1937-

Under Hallanda lyda Kättilsbyn och Kyrkuddens håll- och lastplatser.

I Pronvinstidningen Dalsland (30 nov. 1928) står det-

- Nästa station är Hallanda, också i Svanskog, utgångspunkt för bibanan till Kättilsbyn i Långserud. Stationshuset, trivsamt och ljusmålat, har som bakgrund ett ståtligt fjällmassiv samt en hänförande utsikt över sjö och bygd.

- I byggnaden äro, utan behövliga exp. - lokaler o.d., inrymda två bostadslägenheter; bangården är ganska ansenlig med ej mindre än 5 spår utlagda.

Fast bangårdsritningen visar ett lokstall, det byggdes aldrig. Men i 1930 i samband med anskaffningen av rälsbussen köptes en 4 m. diameter vagnvändskiva från Östra Centralbanan (vagnskivorna i Hallanda och Kättlisbyn kostade tillsammans 1875,- kronor) som placerades nära var lokstallet skulle ha varit på spår 5. Spår 1 var kajspår närmast stationhuset, spår 2 var genomfartsspår, spår 3 var mötesspår (vanligtvis för möteståg riktning Åmål) spår 4 uppställningsspår mot Kättilsbyn. Spår 3 och 4 möttes i en sk "engelsman" i norra ändan av bangården. Ett femte spår kan ha haft samband med stationens roll som militärmötesplats. Spår 5 revs troligen på slutet av 1940-talet.

År 1937 slogs två bostadslägenheter tillsammas.

Föregående information kommer från Hans Keller.

Det var tänkt att lok 9 skulle trafikera mellan Hallanda och Kättilsbyn, men loket passade inte besiktning. För att trafikera sträcken, körde tåget mellan Årjäng och Åmål till Kättilsbyn och bakade tillbaka hela 4 kilometer. En andra lösning till problemet finns i tidtabell från 15 maj 1930. Det står:

- d) Personbil å landsvägen mellan Hallanda och Kättilsbyn. Till resp. från Kättilsbyn löst järnvägsbiljett gäller för resa med bilen.

Vattentorn/Water tower

Från Lantarkivet i Göteborg. From the Regional Archives in Gothenburg.

Dåtid bild saknas/No Contemporary Picture

 

Vattenstationen i Hallanda utgöres av ett vattentorn av trä på betonggrund innehållande en cistern med 40 m3 rymd till vilken vatten erhålles från sjön Mellansvan och uppfordras medelst in eletrisk driven centrifugalpump om angivna 400 min/liter. Vid provpumpning gav pumpen 300 minutliter vilket dock är tillräckligt.

Ur Besiktning 1928.

 

Vattentornet finns inte på stationsområdet utan framför det på Svanskog-sidan. Det här betyder att när ett lok vattnades, blockerades linjen.

The water tower is not in the station area per se, but sits just outside on the Svanskog side. This means that when an engine was getting water, it blocked the mainline.

Bron.

<< Kättilsbyn

<< Ödebyn

Svanskog >>

 Se även Stefan Nilssons sida.