Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

 


Modell av Sandaholm Station i skala N. Model of Sandaholm Station in N scale. Ritningen finns
här/here is the drawing.

På de här sidorna planerar jag att beskriva min modell av ÅmÅJ, men det ska hända någon gång i framtiden.

I plan to descibe my modelling in these pages, but that will happen sometime in the future.

I bland skrivar jag inlägg om min modell i det här forum: MJ-Forum