Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


Fakta/Facts

Spårvidd (normalspår)........................

1435 mm

 Track guage(standard)

Rälsen - vikt.....................................

27.8 kg/m

...............................................Rail weight

Huvudbanans längd...........................

69 km

.........................................Mainline length

Bibanans längd.................................

4 km

......................................Branchline length

Tunnlar............................................

2

...................................................Tunnels

Bollbynstunnels längd

263 m

Bollbyn tunnel's length

Åmål Djuphamnstunnel längd

249m

Åmål deep harbour tunnel's length

Maximum högt över havet...................

189,6m

..................Maximun height above sea level

Koncession.......................................

22 september 1914

...............................................Concession

Koncession nummer...........................

409

...................................Concession number

Aktiekapital......................................

1 523 100 kr

............................................Share Capital

Statslån...........................................

4 824 583 kr

.......................................Government loan

Statsbidrag.......................................

775 417 kr

..................................Government subsidy

Banbyggnaden inleddes......................

1917

...................................Construction began

Invigdes...........................................

1 december 1928

...................................................Opened

Konkurs...........................................

1 juli/July 1932

..............................................Bankruptcy

Till Statens ägo.................................

23 januari/ January 1933

..........Becomes the Swedish states property

Det sista tåget.................................

19 april 1933

...........................................The last train

BJ återupptogs godstrafiken...............

20 april 1933

..........Good trains by Bergslagarnas Railway

Till BJ ägo........................................

1937

...............................Becomes BJ's property

Persontrafiken återupptogs.................

1 november 1937

.........................Passenger service restored

Förstatligad......................................

1 november 1948

.............................................Nationalized

Sista tåget Svanskog-Årjäng...............

10 juli/July 1954

............Last train between Svanskog-Årjäng

Spår revs mellan Svanskog and Årjäng

Sommaren och hösten/ Summer and fall 1955

Track removed between Svanskog and Årjäng

Sista persontåget Åmål-Svanskog........

24 eller 25 september 1966

..The last passanger train between Åmål and Svanskog

Sista godståget Åmål-Svanskog...........

1 januari/ January 1991

............The last goods train Åmål-Svanskog

Stationer..........................................

Åmål Östra, Svanskog, Hallanda, Sillerud

...................................................Stations

Banvaktstugor...................................

Bollsbyn, Kvarntorp, Jämnemon

.............................................Guards huts