Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


Sida uppdaterat:

14 januari 2014

Forskning

Här ska jag presentera olika arkiv och källor. Det har är en snabb översikt av forskning källor.

Sveriges Järnvägsmuseum


Svenska Järnvägsklubben

 • Arkivet - Böcker, bilder och ritningar.

Riksarkivet

 • Arkiven har en PDF för att hjälpa hitta förhandlingar. Kolla. Information över organisering av SJ-arkiven finns här.
  • Arninge - Huvudarkiv för järnvägsarkiv, VoV och post
  • Marieberg - Handlingar från Svea Hovrätt, Kommikations departement osv
  • Landsarkiv - Ritningssamlingar järnväg och andra järnväghandlingar
  • Krigsarkiv - Har bra flygbildssamlingar

Kungliga Biblioteket - Böcker, gamla tidningar, osv.

   • Sondera - samsökstjänst som söker i Libris och SMDB
   • Regina - KB:s katalog för böcker och tidningar
   • Libris - nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek

Nordiska Museet Arkiv - Historier av rallarna, bildsamlingar (Bilderna finns i topografisk ordning och sedan baserad på städerna).


Lantmäteriet - Historisk kartor


Statistika Centralbyrå - Historisk  statistik.

Kolla:

·        Statistik Årsbok för Sverige

·        Bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) 8 Statens järnvägstrafik. Här finns även allmänna järnväg uppgifter.

·        Statistiska meddelanden (SM) 8 SM ser. D: Järnvägsstatistiska meddelanden 1912-1953


Länsmuseer - Kan ha järnväghandlingar och bildsamlingar


Stadsarkiv/bibliotek - Kan ha järnvägshandlingar, klippsamlingar, bildsamlingar och även böcker

   • Visualarkiv - har flera stadsarkiv med, men inte alla

Musei banar - Kan ha järnväghandlingar och bildsamlingar

   • JVMV - länk till alla veteran järnväg

Hembygdsföreningar - Har lokal kunskap och kan har bildsamling. Kolla båda regional och lokalföreningar.


Historisk om Svenska Järnväg - Alltid en bra plats att börja.


Järnvägshistoriskt Forum - Få svar till dina frågar. Använda även sök funktion för att hitta svar. En tidigare forum finns kvar som man kan också söka: Gamla Järnvägshistoriskt Forum.


Bildbanker - Mera och mera gamla bilder finns på webben

 • Arstuga - Länkar till olika bildbanker