Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


  

Ban Teknik

Banvall

Signaler

Ur P.M. av Gustav Englund, 12 oktober 1929: -

- Den är normalspårig och belagd med 12 meters räls av 27,3 kg. vikt pr. meter. Banan framgår i stor utsträckning i ogynnsam terräng med flera lutningar upp till 16 o/oo. ... Antal slipers utgöras 16 pr. räls.

(It is a normal gauge railway with 12 metre long rails of a weight of 27.3 kg per metre. The railway is built through often difficult terrain with many curves of up to 16%.... There are 16 ties per rail.)

Ur Utreding om trafikering av Åmål-Årjängs Järnväg, 22 October 1933:

-Banan korsar i plan 11 st. vägar, varav 9 st. måste bevakas.
   Spåret är lyftat med en skenförhöjning i kurvor, avpassad efter högsta tillåtna hastigheten.
   Skenorna av stål ha en normalvikt av:
27,8 kg. pr m. 68,338 meter spårlängd
27,3 " "" 900 " (närmast Årjäng, inköpta från D.V.V.J.)
22,3 " 5,440 " (linjen till Kättilsbyn samt Djuphamnsspåret med utdragsspår) .
   Normallängden på skenorna är 12 meter. Skarvförbindningarna utgöras av dubbla vinkelskarvjärn.
   Syllarna, som är oimpregnerade, har en längd på 2,4 m, (8 fot) och en tjocklek på 180 mm. med undantag av för år 1933 inlagda, som hava en längd på 2,7 m. (9 fot). Antalet syllar under skena av 12 m. längd är på huvudlinjen 16 st. och på sidolinjen 15 st. Största syllavståndet är på huvudlinjen 770 mm. och på sidolinjen 680 mm.
   På huvudlinjen Åmål Östra - Årjäng, 69,238 m. ägande längd, ligga sålunda c:a1 92,300 st. syllar samt på Kättilsby - och Djuphamnsspåret c:a 6,800 st., tillsammans c:a 99,100 st., syllar i stationernas sidospår oräknade.
   Syllarna inlades i banan följande år:
1026 c:a 15,000 st (närmast Åmål)
1927 c:a 40,000 st (till km 40)
1928 c:a 40,000 st (till Årjäng)
   Syllutbytet har för sig gått i följande omfattning, sedan järnvägen öppnades för allmän trafik:
1929 intet.
1930 580 st.
1931 2408 st.
1932 4260 st.
1933 2800 st.
Summa 10048 st.

Syllfördelning/Sleeper spacing


Banvall

Från Lantarkivet i Göteborg

Ömmeln 24 juni 1930. Fotografen Birger Hultgren. Från Åmåls Kommuns Arkiv.

Det här bild visar tydligt banvallen. This picture clearly shows how well the ballasting and railway bank were built

Växel PDF Turnout


Signaler

Åmål till Sillerud mot Åmål ___Sillerud mot Årjäng till Årjäng

Semaforerna var målade vita/röda och troligen var levererade av ÅSSA i Åtvidaberg.

Från http://www.ekeving.se. Riksarkivet 1950.