Aika- ja paikkamatkailua Hyytiälän metsissä

Sisällysluettelo

Hankkeen kuvaus sekä sivuston katseluun tarvittavat ohjelmat
ja välineet
: Anaglyfikuvat ja 3D-lasit, Flash- ja AVI videot, SVG-grafiikka

Hyytiälän metsäasema

    Sijainti - tarkoitus - lähiympäristön kuvia ja ilmakuvakartta
    Hyytiälän ylilento 1946 anaglyfistereona Flash-video, AVI-video
    Hyytiälän metsiä tutkitaan - koealakartta SVG-esitys , JPG-kuva

Ilmakuvien ja laserkeilauksen käyttö metsän kartoituksessa

    Hyytiälän ilmakuva-aikasarja: Mikä ja kuinka laadittu
    Ilmakuviin liittyviä käsitteitä
    Lisätietoa laserkeilauksesta, mukana demovideoita
    Tutkimustoiminta:Ilmakuvaus ja laserkeilaus metsänmittauksessa
                              Wanhat ilmakuvat maanpintamallinnuksessa

Muutoksia metsäluonnossa

Kuvausta Hyytiälän metsien hakkuista 1946–2004, Rytövuoren esimerkkialue
     Kuvausta Rytövuoren hakkuista 
     Seuraa hakkuiden etenemistä ortokuva-animaatio
     Rytövuoren alueen säästyneet kuviot ja maaston korkeus SVG-esitys

Metsätiestö
     Kuvausta ja valokuvia tiestön rakentamisesta
     Tiestö Hyytiälän ympäristössä SVG-esitys, JPG-kuva         

Metsiköiden uudistaminen ja kasvatus
     "Avohakkuu - kulotus - männyn kylvö - ensiharvennus" kasvatusketju
     Esimerkki Texasin radalta ortokuvat 1946–2004, Stereokuva 1966

Kulotus ja taimikon alkukehitys
     Vinomäki 1989–-2006

Puu kasvavat, vaikkakin hitaasti
     Nuori männikkö anaglyfikuvilla 1984–1999
     Mäntyjen ja koivujen pituuskasvuja anaglyfikuvalla
            
Maanmuokkaus
     Esimerkki-ilmakuvat
     Kulotus, auraus, mätästys, ojitusmätästys, metsä-äestys

Uusi metsänhoito (metsäluonnonhoito)
     Kuvausta
     Jättöpuut, Kuvioiden rakenne
     Myrskytuhoja Metsäsaramäen siemenpuumetsikössä

Metsänparannustoiminta
     Syväniemen tilalla 1930-luvun laman jäljet näkyvät metsissä.
     Muutoksia ortokuvilla, stereokuvilla.

 

 

Suoluonto ja metsäojitus
      Oriveden Lakkasuo 1946–2004 animaatio
      Lakkasuo: tilanne-, maisema- ja kasvikuvia
      Ketunsuon ojitusalue ojaverkko stereokuva  

Vesistöjen umpeenkasvu
      Esimerkit Silmäpäänlammi ja Vuorijärvi

Asutus ja maaseudun elinkeinot

Muutoksia rakennuskannassa
        Hyytiälän metsäasema rakennuskannan lisääntyminen

Vuorijärven kruununtorppa
        Rakennusten käyttötarkoitus 1946
        Vanhoja kuvia tilalta

Niittyjen ja peltojen metsittyminen
        Vuorijärven kruununtorppa
        Setälän ympäristö
        Musturin Haka    

Maanotto

Maanotto muokkaa maisemaa – seuraavaan jääkauteen ainakin
        Huikonkangas - Lapinkangas 1946–2004

Erikoisuuksia

Juhlametsikkö-animaatiot Muistokuusikko, -männikkö, -koivikko
Juhlametsiköt stereona: Muistokuusikko, -männikkö, -koivikko.

Vuorijärvensuo
ja tutkimusjulkaisu AFF 61/1954

Kuivajärven luonnonhoitometsän pituusbonitointi laserkeilaimella

Hyytiälän pisimmät puut

SMEAR ja puiden ekofysiologinen tutkimus

Metsikkökohtaiset maanpintamallit automaattisesti ilmakuvilta

Valokuvia maastosta vuosien varrelta

Metsäteknikko Aimo Rantala
Ylimetsänhoitaja Esko Ylinen
   
Kiitokset

Sivuston ilmakuvat
© Maanmittauslaitos, lupa nro 8/ILMA/2006
© FM-Kartta, lupa nro FMK003/2006
Kopiointi ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty.

Viimeisin muutos sivustolla 23.10.2006, Ilkka Korpela