Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I (FYS2044: 5 op)

Syksyn 2022 luennot, laskuharjoitukset ja laskupajat ovat lähiopetusta.

Luennot: Lauri Jetsu (lauri.jetsu@helsinki.fi), Thomas Hackman (thomas.hackman@helsinki.fi)

Laskuharjoitukset ja laskupajat: Mikael Turkki (mikael.turkki@helsinki.fi).

Aikataulu syksyllä 2022

Kurssilla tarjoillaan perustietoa optisen tähtitieteen havaintolaitteista, havaintomenetelmistä, havaintojen käsittelystä ja tärkeimmistä sovelluksista. Kurssiin sisältyy laskuharjoituksia.

Luennot ja laskuharjoitukset

Luennot ja laskuharjoitukset päivitetään alla.

Tietoa laskuharjoituksista ja arvostelusta

Laskuharjoitustehtävät palautetaan kaksi päivää ennen luentojen yhteydessä järjestettäviä laskuharjoituksia. Tänä syksynä palautusaika päättyy siis sunnuntaina kello 16.15. Esimerkiksi ensimmäinen laskuharjoitus on tiistaina 20.09.2022 kello 16.15, joten palautusaika on viimeistään sunnuntaina 18.09.2022 kello 16.15.

Laskupajoissa annetaan ohjausta laskuharjoituksien suorittamiseen. Laskuharjoitukset palautetaan sähköpostin liitetiedostona assistenttille Mikael Turkille (mikael.turkki@helsinki.fi). Mallivastaukset jaetaan laskuharjoituksissa. Korjatut ja pisteytetyt laskuharjoitukset jaetaan laskuharjoituksen alussa.

Laskuharjoituksissa on viisi tehtävää. Ne arvostellaan pistein 0 (ei tehty tai yrityksessä ei mitään järkeä), 1 (hyvä yritys) ja 2 (oikein, tai melkein oikein). Kuuden laskuharjoituksen maksimi pistemäärä on siis 2x5x6=60. Rajan 40% ylittävästä suoritetuista laskuharjoituksista saa yhden lisäpisteen. Lisäpisteiden maksimi on kuusi pistettä, jonka saa suoritettuaan 90% kaikista laskuharjoituksista. Lisäpisterajat ovat siis

Tentissä vastataan viiteen tehtävään. Tentin maksimi pistemäärä on siis 5x6=30 pistettä. Laskuharjoitusten lisäpisteet lasketaan yhteen tentin pisteiden kanssa. Maksimi pisteet ovat siis 30 (tentti) + 6 (laskuharjoitukset).

Arvosanojen rajat ovat Esimerkki arvostelusta: Opiskelija saa laskuharjoituksista 43/60 pistettä eli 4 lisäpistettä. Tentin tulos on 24/30 pistettä. Yhteen laskettu pistemäärä on 4 +24 = 28 pistettä, jolloin kurssin kokonaisarvosana on 4/5. Kurssin voi tenttiä, vaikka ei suorittaisi laskuharjoituksia. Siinä tapauksessa saa 0/6 yllä mainituista laskuharjoitusten lisäpisteistä.

Laskuharjoitukset päivitetään tähän alle.