TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

SUOMALAISTEN NAISTEN AKATEEMISET URANÄKYMÄT


1999 naiset % miehet %
uudet opiskelijat 54,8 45,2
ylemmät kk-tutk. 56,1 43,9
tohtorit 43,3 56,7
päätoim.tuntiop. 59,7 40,3
lehtorit 54 46
assistentit 45,4 54,6
yliassistentit 33,4 66,6
professorit 17.9 82.1Lisälukemista:


Liisa Husu: Tiedenaiset suomalaisen tiedepolitiikan kohteena.

Liisa Husu: "Nainen on tiedemaailman paaria". HS 7.6.1999