TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

ENSIMMÄISIÄ NAISIA:

1870 ylioppilas: Marie Tschetschulin
1874 väittelijä (kemia, Zürichin yliopisto): Lydia Sesemann
1878 lääketieteen lisensiaatti (yksityisesti suoritettu tutkinto): Rosina Heikel
1882 filosofian maisteri: Emma Irene Åström
1895 väittelijä Suomessa, lääketieteen ja kirurgian tohtori: Karolina Eskelin
1896 filosofian tohtori: Tekla Hultin
1903 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan väitös Suomessa (kemia):
Signe Malmgren
1906 dosentti/ yliopiston opettaja: Alma Söderhjelm
1918 eläinlääketieteen tohtori Suomessa ja Euroopassa (Leipzigin yliopisto):
Agnes Sjöberg
1919 kasvatusopin väitös: Kaino Oksanen
1927 professori (henkilökohtainen ylimääräinen, lahjoitusvirka, Åbo Akademi):
Alma Söderhjelm
1927 vastaväittäjä (lääketieteellinen tiedekunta): Elsa Ryti
1930 Helsingin yliopiston professori, lääketieteen professori ja vakinaisen oppituolin
haltija(synnytys- ja naistentautioppi): Laimi Leidenius
1936 maataloustohtori: Synnöve von Hausen
1938 fysiikan väitös: Eugenie Lisitzin
1942 suomen kielen väitös: Eeva Lindén
1946 lakitieteen (nyk. oikeustieteen) tohtori: Inkeri Anttila
1947 luonnontieteiden professori (kemian apulaisprofessori): Salli Eskola
1952 teologian tohtori: Eira Paunu
1955 tähtitieteen väitös: Liisi Oterma
1958 taloustieteen väitös: Vieno Rajaoja
1959 kasvatustieteen professori: Inkeri Vikainen
1958 valtiotieteiden tohtori: Elina Haavio-Mannila
1961 oikeustieteen professori: Inkeri Anttila
1964 sosiologian professori: Faina Jyrkilä
1969 filosofian naisprofessori: Raili Kauppi
1991 naistutkimuksen professori: ivi Setä
1992 yliopiston rehtori: Aino Sallinen

1 2 3 4

1 Ensimmäinen suomalainen naisylioppilas oli helsinkiläisen kauppiasperheen tytär Marie Tshetshulin joka suoritti tutkinnon 1870.

2 Emma Irene Åström vihittiin kunniatohtoriksi Helsingin yliopistossa vuoden 1927 promootiossa. Hän oli tuolloin 80 vuoden ikäinen. Kuva: HY:n museo.

3 Synnöve von Hausenin hernekoe. Kuva väitöskirjasta.

4 Eira Paunu Suomen kuvalehden kannessa 1952.


Lisätietoa:

Marja Väisänen: "Emma Irene Åström". Kansallisbiografia