VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   UTSTÄLLNINGEN
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

Kvinnorna har hos oss liksom på andra håll redan länge deltagit i det vetenskapliga arbetet. Deras insatser har dock ofta fått mindre uppmärksamhet än deras manliga kollegers. Dessa sidor behandlar finländska kvinnor, som verkat eller verkar inom vetenskapen. Här beskrivs också, hur den vetenskapliga banan i tiden öppnades för kvinnor samt om de kvinnor, som arbetat i skuggan av rampljusen, som forskningsbiträden, laboratorie- och fältarbetare och som biträden till sina forskargemål.

Sidorna innehåller information om såväl enskilda vetenskapskvinnor som kvinnornas ställning i allmänhet i den finländska vetenskapliga världen. De är grupperade enligt olika tidsperioder och vetenskapsområden. Det är också möjligt att söka presentationer av enskilda personer. Sidorna har öppnats i samband med Helsingfors universitetsbiblioteks och Christina-institutets utställning Vetenskapskvinnor år 2000, men de kommer att kompletteras och utvidgas.

Arbetsgrupp: Liisa Husu, Eva Isaksson, Elina Katainen, Kristina Linnovaara, Marja Nykänen, Eeva Peltonen, Esko Rahikainen, Päivi Setälä, Päivi Salmesvuori

Grafisk planering av nätutställningen: Anna Tuovinen
Scanning av bilderna: Kari Timonen

Översättningar: Christoffer von Bonsdorff (svenska), Mari Voipio (svenska), Irma Hallberg-Rautalin (engelska)

Utställningen har understötts av: Helsingfors kulturstadsstiftelse, Finlands Akademi och Helsingfors universitet

Du kan skicka kommentarer om nätutställningen till adressen: tiedenaiset-palaute@helsinki.fiExhibition team 8.5.2000:
Första rad: Marja Nykänen, Liisa Husu, Maarit Inbar, Elina Katainen.
Bak: Eva Isaksson, Eeva Peltonen, Esko Rahikainen, Kristina Linnovaara.


Helsingfors var europeisk kulturstad år 2000. Utställningen Vetenskapskvinnor ingick i kulturårets program.

City of Culture