VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN

Professor i fysiken Hjalmar Tallqvist:
... vad damerna uträttat inom stjärnornas vetenskap. Stora genier hava ej visserligen förekommit bland dem [...] men väl flitiga och duktiga arbetare på vetenskapens stora byggnad. För resten kan ju geniet ensamt ej åstadkomma framstegen; lika viktigt är det samvetsgranna detaljarbetet, som dessutom ofta kräver en hel stab av arbetare, särskilt inom astronomin. [...] Att den särskilt dragit damerna till sig, ligger väl I dess och deras natur."


Kvinnorna i vetenskapen: astronomi, matematik, fysik, radiologi (Helsingfors: Söderströms, 1932).

I STJÄRNORNAS SKUGGA

Helsingfors astronomiska observatorium deltog år 1892-1930 i det stora projektet Carte Du Ciel vars mål var att göra en fotografisk karta av hela himlen. Helsingfors andel var 120 000 stjärnor. Uppgiften var enorm och krävde stora arbetskraftsressurser. Professorn i astronomi Anders Donner följde utländsk modell och gav arbete åt sammanlagt 19 flitiga kvinnor. Till deras uppgifter hörde att mäta stjärnornas avstånd på fotografiska plåtar av glas och att utföra rutinmässiga beräkningarna. Två av kvinnorna fick senare också utföra mera krävande beräkningar tillsammans med de manliga assistenterna.

Av kvinnorna jobbade Nanny Helin längst, i 37 år, på observatoriet. Under de sista åren gjorde hon alla mätningar av de fotografiska plåtarna rutinmässigt skickligt. I en mellanrapport 1916 uppskattar professor Donner att kvinnorna hade fram till då utfört sammanlagt 168 årsverk dvs. hela 72% av Helsingfors' andel av arbetet.

Traditionen med kvinnlig arbetskraft fortsattes senare i Åbo av sk. "planetflickorna". Också andra naturvetenskaper behövde kvinnornas osynliga insats, kvinnorna fungerade bl.a. som provinsamlare vid biologiskt fältarbete.

"Planetflickor behövs på observatoriet. Obs! Man behöver ej veta vad en planet är."

En annons i "Yliopistotiedot", en tidsskrift av Turun yliopistoEva Isaksson


Läs mer:

Eva Isaksson: Inte en himmelsk syn. Kvinnor i Helsingfors Carte du Ciel-projektet, 1893-1930, 1893-1930.