VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

MILSTOLPAR AV KVINNORS RÄTTIGHETER:


1863 lärarseminariet i Jyväskylä, med också kvinnliga studenter

1870 rätten att avlägga studentexamen och att få dispens att
bedriva universitetstudier

1882 rätten av avlägga universitetsexamen

1895 rätten att disputera och doktorera i sammanhang med
licentiatexamen

1901 kvinnorna fick studierätt vid universitet på samma villkor
som männen

1906 första utnämning till docentur (med dispens)

1916 universitetstjänster blir tillgängliga

1926 lag om kvinnans behörighet till statstjänst

1973 lagen om kommunal dagvård

1987 lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

1995 könskvoten i lagen om jämställdhet