VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

FINSKA KVINNORS AKADEMISKA KARRIÄRER


1999 kvinnor % män %
nya studenter 54,8 45,2
övre högskoleex. 56,1 43,9
doktorer 43,3 56,7
timlärare, heltid 59,7 40,3
lektorer 54 46
assistenter 45,4 54,6
överassistenter 33,4 66,6
professorer 17,9 82,1