VETENSKAPSKVINNOR:  PERSONREGISTER  |   DISCIPLINER  |   TIDSPERIODER  |   DE FÖRSTA  |   OSYNLIGA
MILSTOLPAR  |   FAKTA  |   KVINNOFORSKNING  |   STARTSIDAN
Science is sometimes defined as a way of seeing things. Women still far too often constitute a "blind spot" in the vision of the scientific community.

Veronica Stolte-Heiskanen in Women in Science - Token Women or Gender Equality (1991).

FÖRSTA KVINNOR:

1870 första kvinnan att avlägga studentexamen: Marie Tschetschulin
1874 första kvinnan att disputera (kemi, universitet i Zürich): Lydia Sesemann
1878 medicine licentiat (med dispens att avlägga examen): Rosina Heikel
1882 filosofie magister: Emma Irene Åström
1895 första kvinnan att disputera i Finland, doktor av medicine och kirurgie:
Karolina Eskelin
1896 filosofie doktor: Tekla Hultin
1903 första kvinnan att disputera i naturvetenskaplig fakultet i Finland (kemi):
Signe Malmgren
1906 docent, universitetslärare: Alma Söderhjelm
1918 första kvinnliga veterinärmedicine doktor i Finland och Europa
(universitet i Leipzig): Agnes Sjöberg
1919 första kvinnan att disputera i pedagogi: Kaino Oksanen
1927 professor (personlig extraordinärie, donationstjänst, Åbo Akademi):
Alma Söderhjelm
1927 opponent (medicinsk fakultet): Elsa Ryti
1930 professor, Helsingfors universitet, medicine professor och innehavare av
ordinarie lärostol (obstetrik och gynekologi): Laimi Leidenius
1936 doktor i agrikultur: Synnöve von Hausen
1938 doktorsavhandling i fysik: Eugenie Lisitzin
1942 doktorsavhandling i finska: Eeva Lindén
1946 juris doktor: Inkeri Anttila
1947 professor i naturvetenskap (biträdande professor i kemi): Salli Eskola
1952 doctor i teologi: Eira Paunu
1955 doktorsavhandling i astronomi: Liisi Oterma
1958 doktorsavhandling i ekonomi: Vieno Rajaoja
1959 professor i pedagogi Inkeri Vikainen
1958 doktor i samhällsvetenskap: Elina Haavio-Mannila
1961 professor i juridik: Inkeri Anttila
1964 professor i sociologi: Faina Jyrkilä
1969 professor i filosofi: Raili Kauppi
1991 professor i kvinnoforskning: Päivi Setälä
1992 universitetsrektor (Jyväskylä): Aino Sallinen