TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE

RAILI KAUPPI

Bibliografia

Bibliografian laatijat: Risto Vilkko ja Ismo Koskinen

Teokset

1960. Über die Leibnizsche Logik mit besondere Berücksichtigung des Problems der Intension und der Extension [On the Leibnizian Logic with a Particular Consideration of the Problems of Intension and Extension]. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys (=Acta Philosophica Fennica, 12); julkaistu uudelleen näköispainoksena New York/ London: Garland (=The Philosophy of Leibniz, 6), 1985.

1967. Einführung in die Theorie der Begriffssysteme [Introduction to the Theory of Conceptual Systems]. Tampere: University of Tampere (=Acta Universitatis Tamperensis, A 15); julkaistaan uudelleen Berliinissä Akademie Verlagin Logica Nova -sarjassa.

1978. Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle [Philosophia perennis and Its Significance for the Human Being]. Jyväskylä: University of Jyväskylä (=Filosofian laitoksen julkaisusarja, 9).

1990. Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950--1989 [Early Writings and a Bibliography 1950--1989]. toim. J. Varto. Tampere: University of Tampere (=Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 5).

Artikkelit

"Muutamia mietteitä joulun ideasta" ["Some Remarks on the Idea of Christmas"]. Helsingin kaupunginkirjaston filosofisen opintokerhon lehti Symposion (ei päiväystä), 1--3. (Nimimerkillä 'Idealisti'.)

1948a. "Tuokio Elysionissa eli keskustelua sivistyksestä" ["A Moment in Elysium - Discussion on Civilization"]. Symposion, kevät, no. 2, 7--11. (Julkaistu uudelleen teoksessa Raili Kauppi, 1990, Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950--1989.)

1948b. "Yksinäisyys", runo ["Loneliness", a poem]. Symposion, joulu, 8. (Nimetön.)

1948c, "Leikistä" ["On Play"]. Symposion, joulu, 1--3. (Julkaistu uudelleen teoksessa Raili Kauppi, 1990, Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950--1989.)

1949a. "Cogito ergo sum. Ajatuksia XIII yleisen kirkolliskokouksen pihalla", Keskisuomalainen 11.6.1949. (Nimetön.)

1949b. "Mitä on kirjatokasvatus?" ["What is Library Education?"]. Sisä-Suomi 12.6.1949. (Nimetön.)

1949c. "Opiskelu ja kirjasto" ["Study and Library"]. Työn voima 12.6.1949. (Nimimerkillä 'Opiskelija'.)

1949d. "Epikuroksen käsitys filosofiasta" ["On the Philosophy of Epikuros"]. Symposion, kevät no. 4, 10--13. (Julkaistu uudelleen teoksessa Raili Kauppi, 1990, Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950--1989.)

1950. "Kirjasto ja yksilönkehitys" ["Library and the Development of a Singular Person"]. Kirjastolehti, no. 4, 78--82.

1952a. "Maailmankatsomusta rakentamassa. 10 vuotta filosofista opintokerhotyötä Helsingin kaupunginkirjastossa" ["Building Up a World-View. Ten Years of Philosophical Reading-Group Activity in the Helsinki City Library"]. Kirjastolehti, no. 2, 29--32. (Appendix in: vol. 45, no. 3, 60.)

1952b. "Ideaali ja päämäärä" ["The Ideal and the Aim"]. Symposion, joulu, no.7, 7--11. (Julkaistu uudelleen teoksessa Raili Kauppi,1990, Varhaisia kirjoituksia & bibliografia 1950--1989.)

1952c. "Joulun puutarha", runo ["The Gadrden of Christmas", a poem]. Symposion, joulu, no.7 (14.12.1952), 12.

1954. "Käsitteen sisällys ja ala" ["Intention and Extension of a Concept"]. Ajatus XVIII, 55--83.

1955a. "Über den Begriff des Merkmalraumes" ["On the Concept of the Space of Marks"]. Actes du Xlème Congrès International de la Philosophie. Bruxelles 20.--26. août 1953, vol. 5: Logique. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 38--43.

1955b. "Über eine Struktureigenschaft der Geisteswissenschaften" ["On a Structural Feature of the Humanities"]. Actes du Deuxième Congrès International de l`Union Internationale de Philosophie des Sciences. Zürich 1954, vol. 3: Théorie de la connaissance Linguistique. Neuchâtel: Éditions du Griffon, 69--73.

1956a. "'Vaikeat' ja 'helpot' kirjat opiskeluneuvonnan näkökulmasta" ["The 'Difficult' and the 'Easy' Books from the Point of View of Student Councelling"]. Kirjastolehti, no. 1, 4--8. (Jatkuu numerossa 2/1956, 37--38.)

1956b. "Uuno Saarnio 60-vuotias" ["Uuno Saarnio 60 Years of Age"]. Kirjastolehti, no. 1, 8--9.

1956b. "Eräitä intensionaalisen logiikan probleemoja" ["Some Problems of Intensional Logic"]. Ajatus XIX, 97--111.

1957a. "Logiikka ja ihminen" ["Logic and the Human Being"]. Teekkari, no. 4, 18--19.

1957b. "Logiikka" ["Logic"]. In: L. Arvi P. Poijärvi/I. Havu et al. (toim.), Iso tietosanakirja, appendix 1. Helsinki: Otava, 1530. (Ks. Muut julkaisut.)

1957c. "Kirjanäyttelyitä koskeva puheenvuoro" ["Some Remarks on Book Exhibitions"]. Kahdeksas pohjoismainen kirjastokokous Turussa ja Helsingissä 4.--7.8.1956, 104--105.

1958a. "Leibniz ja kirjasto" ["Leibniz and Library"]. Kirjastolehti, no. 10, 246--250.

1958b. "Finlande" ["Finland"]. Les grands courants de la pénsee mondiale contemporaine, vol. 1. Milano: Panoramas nationaux, 515--527. (Artikkeliin liittyy myös bibliografia, 528--534.)

1959. "Über Sinn, Bedeutung und Wahrheitswert der Sätze" ["On the Sense, the Reference and the Truth-Value of Sentences"]. Acta Academica Paedagogicae Jyväskyläensis XVII, 205--213.

1960a. "Ajatuksia yleisen kirjaston kirjavalinnan perusteista" ["Ideas Concerning the Grounds for Choosing Books for a Public Library"]. Kirjastolehti, no. 2, 26--28.

1960b. "Über die logischen Paradoxien vom Standpunkt der Inhaltslogik" ["On Logical Paradoxes from the Point of View of Intensional Logic"]. Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia. Firenze, vol. 4, 147--152.

1961a. "Kirjahyllyni" ["My Bookcase"]. Viitta (1961), 12--13.

1961b. "Om logikens och matematikens tillämpning", moniste ["On the Application of Logic and Mathematics"]. Nordiska Sommaruniversitetet (Sigtuna 1961), 5.

1962. "Freedom and Imperatives." Ajatus XXIV, 67--73.

1964a. "Sivistyksen ykseys" ["The Unity of Civilization"]. Luotain, no. 1, 5--10.

1964b. "Edellisen johdosta [A]", Kirjastolehti, no. 7, 252. (Vastine samassa numerossa sivuilla 250--251 ilmestyneeseen YKKn kirjastokurssilaisen Helka Välitalon kritiikkiin kurssin opetuksesta.)

1964c. "Tiede ja suuri yleisö" ["Science and the Great Public"]. Vapaa kansansivistystyö, vsk. XII, 31--35.

1965a. "Maailmankatsomuksen käsitteestä" ["On the Concept of a World-View"]. Luotain, no. 1, 24--28.

1965b. "Tiede ja suuri yleisö" ["Science and General Public"]. Vapaa kansansivistystyö 12, 31--35.

1965c. "Bemerkungen zu den sprachlichen und künstlerischen Symbolen" ["Notes Concerning the Verbal and the Artistic Signs"]. In: Studia logico-mathematica et philosophica in honorem Rolf Nevanlinna die natali eius septuagesimo 22. X. 1965. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys (= Acta Philosophica Fennica, XVIII), 53--62.

1965d. "Filosofia ja nykyaika" ["Philosophy and Today"]. Kansalainen ja yhteiskunta, YKKn oppilaskunnan 40-vuotisjuhlajulkaisu, 20--21.

1965e. "Note on Philosophical Trends in Finland", International Directory of Philosophy and Philosophers, toim. Gilbert Varet & Paul Kurtz, Humanities Press Inc., New York, 74--75.

1966a. "Einige Bemerkungen zum principium identitatis indiscernibilium bei Leibniz" ["Some Notes On Leibniz's principium identitatis indiscernibilium"]. Zeitschrift für philosophische Forschung 20, 497--506.

1966b. "Leibniz-kogressi" ["Leibniz Congress"]. Aviisi 9.12.1966, 10--11.

1967. "Antoisa symposion" [A Rewarding Syposium"]. Aviisi 13.10.1967, 1--2.

1968a. "Die Ersetzbarkeit 'salva veritate' bei Leibniz und in der modernen Logik" ["Substitutivity 'salva veritate' in Leibniz and in Modern Logic"]. Ratio 10(2) (German edition), 116--123.

1968b. "Substitutivity 'salva veritate' in Leibniz and in modern logic." Ratio 10(2) (English edition), 141--149.

1969a. "Die Idee der Logik in der Philosophie Leibnizens" ["The Idea of Logic in the Philosophy of Leibniz"]. In: K. Müller/W. Totok (toim.), Akten des Internationalen Leibniz-Kongresses Hannover 14.--19. November 1966, Bd. 3: Erkenntnislehre, Logik, Sprachphilosophie, Editionsberichte. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag (= Studia Leibnitiana Supplementa, 3), 80--91; (Julkaistu uudelleen 1988d ja suomennoksena 1995a.

1969b. "Der Begriff der Veränderung im Lichte der Inhaltslogik" ["The Concept of Change in the Context of Intensional Logic"]. Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie in Wien 2.--9. September 1968, vol. 3. Wien: Herder, 162--167.

1970a. "Mitä varten?" ["What For?"]. Vapaan Sivistystyön vuosikirja XVIII, 35--41.

1970b. "Bertrand Russell", Aviisi 10.4.1970, 6--7.

1970c. "Filosofia ja erityistieteet" ["Philosophy and Special Sciences"]. virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa 21.11.1970. (Moniste. Ks. seur.)

1970d. "Filosofian puusta tieteen oksat" ["The Branches of Science in the Tree of Philosophy"]. Aamulehti 22.11.1970, 40. (Virkaanastujaisesitelmän lyhennelmä.)

1971a. "Begriffsinhalt/Begriffsumfang" ["Intension of Concept/Extension of Concept"]. In: J. Ritter/K. Gründer (toim.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 1. Basel/Stuttgart: Schwabe & co., 808--809.

1971b. "Characteristica universalis." In: J. Ritter/K. Gründer (toim.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 1. Basel/Stuttgart: Schwabe & co., 984.

1971c. "Bemerkungen zur Idee der Universalität" ["Notes Concerning the Idea of Universality"]. In: P. Kemp (toim.), Festskrift til Søren Holm på 70-årsdagen den 4. marts 1971. København, 91--99.

1972. "Extension/Intension." In: J. Ritter/K. Gründer (toim.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 2. Basel/Stuttgart: Schwabe & co., 878.

1973a. "Über das Rationale" ["On the Rational"]. Ajatus XXXV, 9--20.

1973b. "Begriff und Tatsache" ["Concept and Fact"]. In: T. Airaksinen/R. Hilpinen (toim.), Studia philosophica in honorem Sven Korhn. Turku: University of Turku (= Annales Universitatis Turkuensis, B 126), 63--71.

1973c. "Bemerkungen zu den Begriffen des Begreifens und des Wertens" ["Notes On the Concepts of Comprehension and Valuation"]. Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy 1973. Varna 17.--22. September 1973, vol. 2: Reason and action in the transformation of the world. Sofia, 223--225.

1976a. Promootiopuhe Tampereen yliopiston 50-vuotisjuhlan yhteydessä järjestetyssä tohtoripromootiossa toukokuussa 1975 (taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan promoottorina), Tampereen yliopiston 50-vuotisjuhlakirja, Kirjapaino Hermes, 30.

1976b. "Korrespondenzprinzip" ["Correspondence Principle"]. In: J. Ritter/K. Gründer (toim.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 4. Basel/Stuttgart: Schwabe & co., 1142--1143.

1977. "Zum Problem des Erklärens in der Geschichtswissenschaft" ["Concerning the Problem of Explanation in the Historical Science"]. In: A. Hakamies et al. (toim.), Logik, Mathematik und Philosophie des Transzendenten: Festgabe für Uuno Saarnio zum achtzigsten Geburtstag. München: Schöningh, 43--52.

1978a. "Ihminen, filosofian ikuinen ongelma" ["The Human Being - The Eternal Problem of Philosophy"]. Kanava, vol. 6, no. 4, 212--216.

1978b. "Selittämisen ongelma historiassa" ["The Problem of Explanation in History"]. Historiallinen arkisto 71, 272--283.

1978c. "Leibniz, Gottfried Wilhelm", Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 5, 3621--3622.

1979a. "Wolff, Christian", Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 10, 7943.

1979b. "Zur Logik der Veränderung" ["Concerning the Logic of Change"]. 6th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Hannover August 22.--29. 1979, Abstracts of sections 5/6: Philosophy of Logic/Foundations of Probability and Induction. Clausthal: Bönecke-Druck, 103--105.

1979c. "Zur Analyse der hypothetischen Aussage bei Leibniz" ["Concerning the Analysis of Hypothetical Propositions in Leibniz"]. Teoksessa A. Heinekamp/F. Schupp (toim.), Die Intensionale Logik bei Leibniz and in der Gegenwart. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag (= Studia Leibnitiana Sonderheft, 8), 1--9.

1980a. "Käsite ja totuus" ["Concept and Truth"]. Teoksessa I. Niiniluoto/L. Taiminen (toim.), Totuus: Suomen Filosofisen Yhdistyksen järjestämä kotimainen tutkijakollokvio. Helsinki 14.--15.1.1980. Helsinki: Helsingin yliopisto (= Reports from the Department of Philosophy, 9), 93--100.

1980b. "Mathesis universalis". Teoksessa J. Ritter/K. Gründer (toim.), Historisches Wörterbuch der Philosophie 5. Basel/Stuttgart: Schwabe & co., 937--938.

1980c. "Leibniz, optimismin filosofi" ["Leibniz - the Philosopher of Optimism"]. Aviisi 9.12.1980, 3.

1981a. "Kulttuurin käsitteestä" ["On the Concept of Culture"]. Teoksessa L. Kirstinä (toim.), Äidinkieli, koulu ja kulttuuri. Helsinki: Äidinkielenopettajain liitto (= Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, 28), 13--22.

1981b. "Mitä on elämä?" ["What Is Life?"]. Status, no. 2, 18.

1982a. "Arvot, tavoitteet ja ihmiskuva yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohtina" ["Values, Goals and the Conception of the Human Being as the Basis of Social Action"]. Teoksessa M. Heikkilä/L. Rönnberg (toim.), Tavoitteet ja todellisuus sosiaalihuollossa. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 14--23.

1982b. "Kirjastotiede ja filosofia" ["Library Science and Philosophy"]. Kirjastotiede ja informatiikka, vol. 1, no. 3, 54--57.

1982c. "Filosofisia näkökohtia sosiaalityössä" ["Philosophical Points of View on Social Work"]. Teoksessa Miettinen (toim.), Työn ohjaus on oleellinen osa sosiaalityötä. Tampere: University of Tampere (= Sosiaalipolitiikan laitoksen opetusmonisteet, 4), 22--27.

1982d. "Edellisen johdosta [B]" Kirjatotiede ja informatiikka 1(4), 101. (Vastine samassa numerossa sivuilla 100-101 ilmestyneeseen Heikki Poroilan kirjoitukseen "Filosofia luokitusta auttakoon!", jossa hän kommentoi artikkelia "Kirjastotiede ja filosofia".)

1983a. "Wert, Wertung und Wissenschaft" ["Value, Valuation and Science"]. Teoksessa R. Stranzinger (toim.), 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Salzburg July 11.--16. 1983, vol. 3: Abstracts of section 6, General Methodology of Science. Salzburg: J. Huttegger, 110--113.

1983b. "Arvot, arvostukset ja tiede" ["Values, Valuations and Science"]. Kanava, vol. 11, no. 9, 605--608. (Vrt. toim.)

1984a. "Amor intellectualis Dei." Teoksessa E. Saarinen/L. Alanen/I. Niiniluoto (toim.), Rakkauden filosofia. Helsinki: WSOY, 173--181.

1984b. "Huomautuksia olemassaolon käsitteestä" ["Notes on the Concept of Existence"]. Teoksessa L. Haaparanta (toim.), Olio: Suomen filosofisen yhdistyksen järjestämä kotimainen tutkijakollokvio. Helsinki 11.--12.1. 1984. Helsinki: Helsingin yliopisto (= Reports from the Department of Philosophy, 3), 51--55.

1984c. "Bemerkungen zur Ontologie des sprachlichen Ausdrucks" ["Notes On the Ontology of the Linguistic Expressions"]. Teoksessa A. Jäntti (toim.), Festschrift für Lauri Seppänen zum 60. Geburtstag. Tampere: University of Tampere (= Acta Universitatis Tamperensis, A 183), 295--300.

1985a. "Arvoista ja ideaaleista filosofisessa antropologiassa" ["On Values and Ideals in Philosophical Anthropology"]. Teoksessa E. Manni/J. Tuomisto (toim.), Humanististen teemojen tuntumassa. Urpo Harvan juhlakirja. Tampere: University of Tampere (= Acta Universitatis Tamperensis, A 196), 16--24.

1985b. "Kasvaminen ihmiseksi" ["Growing up as a Human Being"]. Lastentarha 19/20, 19, 22--23.

1985c. "Filosofia" ["Philosophy"]. Teoksessa J. Vartola (toim.), Juhlakirja Tampereen yliopiston Taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan täyttäessä 20 vuotta. Tampere: University of Tampere (= Acta Universitatis Tamperensis, A 190), 41--43.

1985d. "Kirjastokasvatus ja sen filosofinen tausta" ["Library Pedagogics and Its Philosophical Background"]. Teoksessa O. Kokkonen et al. (toim.), Tietoa tavoittamassa. Kirjastotieteen ja informatiikan professori Marjatta Okko 60 v. Tampere: University of Tampere (= Acta universitatis Tamperensis, A 200), 94--107.

1987. "Kantin transsendentaalinen idealismi" ["Kant's Transcendental Idealism"]. Teoksessa J. Teräväinen (toim.), Idealismi - realismi: filosofian tutkijaseminaari. Tampere 17.--18.4.1986. Tampere: University of Tampere (= Tampereen yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen julkaisusarja, A 182), 3--12.

1988a. "Transsendentaalinen minä" ["The Transcendental Ego"]. Teoksessa I. Niiniluoto/P. Stenman (toim.), Minä: Suomen Filosofisen Yhdistyksen järjestämän kollokvion esitelmät. Helsinki 13.--14.1.1986. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 25--32.

1988b. "Kirjasto sivistyslaitoksena" ["Library as a Civilization Institute"]. Teoksessa R. Granlund et al. (toim.), Muttuva neuvontatyö. Helsinki: Kirjastopalvelu, 87--95.

1988c. "Bemerkungen zum Problem der Formalisierbarkeit der Hegelschen Logik" ["Notes Concerning the Problem of Formalizability of Hegelian Logic"]. Teoksessa J. Manninen & H. H. Holz (toim.), Vom Werden des Wissens - Philosophie, Wissenschaft, Dialektik. Referate des Kongresses von Helsinki (1984) II. Teil, Annalen der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie, Societas Hegeliana IV, Köln: Pahl-Rugenstein, 68--72. (Kongressiohjelmassa esitelmän nimi oli "Bemerkungen zu einer formalisierten Betrachtung von Hegels Logik".)

1988d. "Die Idee der Logik in der Philosophie Leibnizens" ["The Idea of Logic in the Philosophy of Leibniz"]. Teoksessa A. Heinekamp/F. Schupp (toim.), Leibniz' Logik und Metaphysik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (= Wege der Forschung, 328), 223--235; julkaistu uudelleen 1969a.

1989a. "Karl Jaspers: Minä ja maailma" ["Karl Jaspers: The Ego and the World"]. Teoksessa J. Varto (toim.), Fenomenologeja: Maailma minussa - minä maailmassa. Tampere: Tampereen yliopisto (= Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 1), 25--34.

1989b. "Tietoisuus Karl Jaspersin filosofiassa" ["Consciousness in Karl Jaspers' Philosophy"]. Ajatus 46, 139--145.

1989c. "Uuno Saarnion elämäntyöstä" ["On the Work of Uuno Saarnio"]. Johdanto teoksen Arvo ja eetellisyys (1944) toiseen painokseen, Transkirja

1990a. "Schopenhauerin taiteenfilosofia" ["Schopenhauer's Philosophy of Art"]. Teoksessa M. Lammenranta/V. Rantala (toim.), Kauneus: filosofisen estetiikan ongelmia. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 1987. Tampere: Tampereen yliopisto (= Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 4), 79--89.

1990b. "Kokemus ja todellisuus" ["Experience and Reality"]. Teoksessa J. Varto (toim.), Pohdin 3. Tampere: Tampereen yliopisto (= Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 9), 18--32.

1990c. "A. N. Whitehead ja muutoksen käsite" ["A. N. Whitehead and the Concept of Change"]. Teoksessa I. Halonen/H. Häyry (toim.), Muutos. Suomen Filosofisen Yhdistyksen Helsingissä 14.--15.1.1988 järjestämän kollokvion esitelmät. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 59--67.

1990d. "A. N. Whitehead, seikkailun filosofi" ["A. N. Whitehead - the Philosopher of Adventure"]. Kanava, no. 3, 149--152.

1990e. "Eine diagrammatische Darstellung zwischenbegrifflicher Relationen. Ein Problem von Leibniz", Mathesis rationis. Festschrift für Heinrich Schepers. Münster: Nodus, 273--284.

1990f. "Kokemustiedon rajoista erityisesti Kantin ajattelua silmällä pitäen" ["On the Limits of Experience Knowledge With Regard to Kant"]. Teoksessa Kohti uutta todellisuuskäsitystä. Juhlakirja professori K. V. Laurikaisen 75-vuotispäivänä. Helsinki: Yliopistopaino, 135--143.

1991a. "Elinikäisestä kasvatuksesta" ["On Life-long Education"]. Teoksessa R. Raivola/E. Ropo, Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisusarja A, tutkimusraportti 49, Tampere: Tampereen yliopiston jäljennepalvelu, 15--29.

1991b. "Kokemus ja näkemys" ["Experience and Insight"]. Teoksessa T. Hyvönen (toim.), Kvanttifysiikka ja filosofia II -kollokvion esitelmät (=Research Institute for High Energy Physics Reports Series, Internal Report 5.11.91). Helsinki, 88--95. (Vrt. alla.)

1992a. "Kokemus ja näkemys" ["Experience and Insight"]. Teoksessa A. Airola et al. (toim.), Tieteen tietä (=Luonnonfilosofian seuran julkaisuja; 2). Helsinki: Yliopistopaino, 36--40.

1992b. "Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle" ["Philosophia perennis and Its Significance for the Human Being"]. Teoksessa T. Klemola (toim.), Toinen filosofia: mitä on filosofia perennis?. Tampere: Tampereen yliopisto (= Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 21), 1--19; julkaistu alunperin teoksessa Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle, 1978.

1992c. "Reason and Identity". Proceedings of Nordic Symposiun for Women in Philosophy, no. 1 (Göteborg 1991), Göteborg, 5--17.

1993. "Pikku-Kalle ja suunnikas: lisää fenomenologisia sormiharjoituksia" ["Little Willie and a Parallelogram: Some New Phenomenological Exercises"]. Teoksessa T. Aho/G. Sandu (toim.), Epäilyttäviä esseitä S. Albert Kivisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja, 2), 1--4.

1994. "Huomautuksia symbolisesta universumista" ["Notes Concerning the Symbolical Universe"]. Teoksessa S. Heinämaa (toim.), Merkitys. Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 1991. Tampere: Tampereen yliopisto (= Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 45), 7--15.

1995a. "Logiikan idea Leibnizin filosofiassa" ["The Idea of Logic in the Philosophy of Leibniz"]. Teoksessa G. W. Leibniz, Monadologia. Helsinki: Gaudeamus. (Suomennos [L. Lehto] kirjoituksesta1969a/1988d.)

1995b. "Tuokio Elysionissa eli keskustelua sivistyksestä" ["A Moment in Elysium - Discussion on Civilization"]. Niin & näin, no. 3, 3--4. (Julkaistu alunperin 1948 ja uudelleen 1990.)

1996. "Kantin transsendentaalinen idealismi" ["Kant's Trancendental Idealism"]. Königsberg, no. 1, 28--32. (Julkaistu alunperin 1987.)

Muut julkaisut

Bibliografia ja suomessa ilmestyneistä filosifisista julkaisuista Bibliographie de la Philosophie 1 (1954), nos. 2, 4; 2 (1955), nos. 1--2; 3 (1956), no. 2; 4 (1957), no. 4; 5 (1958), nos. 1--4; 6 (1959), nos. 1--4; 7 (1960), nos. 1--4; 8 (1961), nos. 1--4; 9 (1962), nos. 1--4; 10 (1963), nos. 1--4; 11 (1964), nos. 1--4; 12 (1965) nos. 1--4; 14 (1967), no. 4; 18 (1971), no. 1.

Bibliografia ja suomessa ilmestyneistä filosifisista ja psykologisista julkaisuista Theoria, Lund, 1945--1960.

Seuraavat hakusanat teoksessa L. Arvi P. Poijärvi/I. Havu et al. (toim.), Iso Tietosanakirja, liitteet 1--2 (1957--1958). Helsinki: Otava:

"Ahlman, E.G."; "Aine" ["Matter"]; "Berdjajev, Nikolai Aleksandrovit "; "Bulgakov, Sergei Nikolajevit "; "Chartier, Émile Auguste"; "Eksistentiaalifilosofia" ["Existential philosophy"]; "Filosofian historia" ["The history of philosophy"]; "Grotenfelt, A."; "Jaspers, Karl"; "Kaila, E.S."; "Kierkegaard, S.A."; "Lagerborg, R.H.H."; "Lewis, Clarence Irving"; "Logiikka" ["Logic"] (ks. Artikkelit: 1957b); "Looginen empirismi" ["Logical empiricism"]; "Lovejoy, Arthur Oncken"; "Mead, Margaret"; "Moore, G.E."; "Määritelmä" ["Definition"]; "Park, Robert Ezra"; "Parsons, Talcott"; "Peirce, Charles Sanders"; "Radhakrishnan, Sarvapalli"; "Russell, B."; "Sarton, George Alfred Léon"; "Todennäköisyys" ["Probability"]; "Todistusteoria" ["Proof-theory"]; "Wittgenstein, Ludwig"; yhdessä Aarre Lauhan kanssa: "Upsalan koulukunta" ["The Upsala school"].

232 arvostelukirjoitusta Arvosteleva kirjaluettelo (Kouluhallitus).


Takaisin Raili Kaupin sivulle >>