Niku Määttänen Home page

Research

Home | Research | Debate


Research papers

Welfare effects of housing transaction taxes: a quantitative analysis with an assignment model (2021), with Marko Terviö

Publications in international refereed journals and books

Housing taxation in the Nordics: efficiency and equity, Nordic Economic Policy Review, 2021.

The Top Three Pension Systems: Denmark, Finland, and the Netherlands, with Svend E. Hougaard Jensen, Jukka Lassila, Tarmo Valkonen and Ed Westerhout, The Journal of Retirement, 2020, 8(2).

Borrowing constraints and housing market liquidity, with Essi Eerola, Review of Economic Dynamics, 2018, 27.

An augmented static Olley-Pakes productivity decomposition with entry and exit: measurement and interpretation, with Mika Maliranta, Economica, 2015, 82(s1).

Response to updated mortality forecasts in life cycle saving and labor supply, with Juha Alho, International Journal of Forecasting, 2014, 30(4). [wp version]

The welfare effects of the Finnish survivors' pension scheme, Nordic Journal of Political Economy, 2014, 39, article 3.

Income distribution and housing prices: An assignment model approach, with Marko Terviö, Journal of Economic Theory, 2014, 151, p. 381-410. [wp version] [early version using Helsinki data]

The optimal tax treatment of housing capital in the neoclassical growth model, with Essi Eerola, Journal of Public Economic Theory 15(6), 2013 [wp version]

Borrowing constraints and house price dynamics: the case of large shocks, with Essi Eerola, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 16(3, 2012. [Matlab code]

Informational assumptions and aggregate mortality risk in a life cycle savings problem, with Juha Alho, in Alho et al. (eds.), Uncertain Demograghics and Fiscal Sustainability, Cambridge University Press, 2008.

On the Political Economy of Housing’s Tax Status, with Essi Eerola, The B.E. Journal of Macroeconomics 6(2) (Topics), Article 7 (2006).

Strategic Alliances, Joint Investment, and Market Structure, with Essi Eerola, International Journal of Industrial Organization 22(2), 241-251 (2004).

Citizens should vote on secession, with Essi Eerola and Panu Poutvaara, Topics in Economic Analysis and Policy 4(1), Article 23 (2004).

Selected other publications

Yksityinen varautuminen hoivan rahoitusta täydentämässä, Tarmo Valkosen kanssa, Etla Raportit 98, 2020.

Poisto-oikeudet, investoinnit ja julkinen talous, Etla Raportit 96, 2019.

Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä, useita kirjoittajia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:35.

Toimialojen kannattavuus, työpaikkavirrat ja luova tuho Suomen tehdasteollisuudessa, Mika Malirannan kanssa, Etla Muistio 74, 2018.

Summary report of the FIRSTRUN project, with Cinzia Alcidi, FIRSTRUN research report, 2018.

Miten nostaa työllisyyttä?, Muistio valtiovarainministerille, 2018.

Kolme keinoa turvata tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus, Vesa Vihriälän kanssa, Etla Muistio 58, 2017.

Yritysverotus, investoinnit ja tuottavuus, useita kirjoittajia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2017.

Työeläkeindeksin palauttaminen palkkaindeksiksi tulisi kalliiksi, Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, Etla Muistio No 51, 2016.

Opintotukijärjestelmän uudistaminen - Rakenteelliseen malliin perustuvia vaikutuslaskelmia, Hannu Karhusen ja Roope Uusitalon kanssa, Etla Raportit No 59, 2016.

Cross-Country Spillovers Effects and Fiscal Policy Coordination in EMU, with Cinzia Alcidi and Gilles Thirion, Firstrun research paper, 2015.

Fiskaalinen devalvaatio helpottaisi talouden sopeutumista tuottavuuden laskuun, ETLA Muistio 38, 2015

Työeläkeuudistus 2017: vaikutukset työuriin, tulonjakoon ja julkisen talouden kestävyyteen Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 1/2015

Tilimallissa on ideaa, Etla Muistio 32, 2015

Unemployemnt accounts: A Finnish application, with Tomi Salminen, Etla working papers No 29, 2015

Informal vs. formal care: economic incentives and fiscal implications, with Tomi Salminen, ETLA B 260, 2015

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus, voitonjako ja investoinnit, Olli Ropposen kanssa, Etla raportit No 40, 2014

Innovointi, luova tuho ja tuottavuus, Mika Malirannan kanssa, ETLA Muistio 25, 2014

Pension Reforms: Longevity and retirement (with Torben M. Andersen and Tarmo Valkonen), in Valkonen, Tarmo and Vesa Vihriälä (eds.) The Nordic model - challenged but capable of reforms, TemaNord, 2014.

Linking retirement age to life expectancy - what happens to working lives and income distribution?, with Jukka Lassilan and Tarmo Valkonen, ETLA B 260, 2013

Eläkeiän sitominen elinaikaan - miten käy työurien ja tulonjaon?, Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, ETLA B 258, 2013

Ovatko pohjoismaat hyvien aikojen vapaamatkustajia?, Mika Malirannan ja Vesa Vihriälän kanssa, Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2013

Toimialojen tuottavuuden kasvu, sen yritystason mekanismit ja yritystuet, Heli Kosken, Mika Malirannan ja Mika Pajarisen kanssa, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 14/2013

Asunnot eläkkeiksi?, Tarmo Valkosen kanssa, ETLA Raportti No. 5, ETLA 2013

Muistioita hallitukselle, useita kirjoittajia, ETLA 2013.

Hoivariskit, hoivavakuutusten hinta ja vakuutustarve, Kirjassa Valkonen, Tarmo (toim.): Hoivariskit ja hoivavakuutukset, Etla B253, 2012, [Matlab-tiedostot vakuutusten hinnan laskemiseksi]

A retrospective evaluation of the EU VAT system, several authors, Report commisioned by the European Comission, 2011.

"Luova tuho" yrityssektorilla - tuottavuuden avain ja politiikan haaste, Mika Malirannan kanssa, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 3/2011.

Muistioita seuraavalle hallitukselle (useita kirjoittajia), ETLA 2010.

Julkinen velka ja maailmantalous - edessä budjettikriisejä ja korkea inflaatio? Kirjassa Kriisin jälkeen, Sitra/Taloustieto 2010, s. 99-111.

Varallisuus ja eläkkeelle siirtyminen , Tarmo Valkosen kanssa, ETK:n raportteja 2010:1, Eläketurvakeskus.

Pension system, unemployment insurance and employment at older ages in Finland (2009), with Tuulia Hakola.

Asumisen verotuksesta, kirjassa Korkman ym. Kohti parempaa verotusta - eväitä verokeskusteluun, 2009, ETLA.

Ikääntyneiden varallisuus ja sen muuntaminen kulutukseksi, Tarmo Valkosen kanssa, 2008, ETLA Keskusteluaiheita No. 1141.

Bör fastigethsskatten sänkas?, Ekonomisk Debatt, 59-61, 1/2008.

Ikääntymisen taloudelliset vaikutukset ja niihin varautumien, Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2007

Hyvinvointivaltion rahoitus – riittävätkö rahat, kuka maksaa?, Sixten Korkmanin, Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, 2007, ETLA B230.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeisiin - arviointia stokastisella elinkaarimallilla, Tuulia Hakolan kanssa, Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 2007:1.

Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa, Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen kanssa, ETLA, Keskusteluaiheita No. 1089 (2007).

T&K-toiminnan verokannustimet ja yritysdynamiikka, Mika Malirannan kanssa, ETLA, Keskusteluaiheita No. 1065 (2007).

Omistusasunnon ja asuntolainan rooli kodin taloudessa, Ari Hyytisen ja Edvard Johanssonin kanssa, Kansantaloudellinen Aikakauskirja, 1/2006, s. 48-66.