Virus [Viruae] (viruses; virukset)
  Eubacteria (bacterians; bakteerit)
  Archaea (archeans; arkkieliöt)
  Eukaryota (lifeforms with nucletic cells; tumalliset eliöt)
    Amoebozoa
    Rhizaria
    Chromalveolata
      Stramenopiles [Heterokonta; Heterokontophyta]
    Excavata
    Archaeplastida
      Viridiplantae (green plants; kasvit)
    Opisthokonta
      Fungi (mushrooms, fungi; sienet)
      Metazoa (multicellural animals; monisoluiset eläimet)
        †Archaeocyatha Vologdin, 1937 [Cyathospongia Okulitch, 1935; Pleospongia Okulitch, 1935] [enigmatic Cambrian sponges?]
        Porifera (sienieläimet; sponges)
        Phagocytellozoa
          Placozoa (laakkoeläimet)
        Mesozoa [Rhombozoa sensu Parker, 1982]
        Monoblastozoa (salvaeläimet)
        Eumetazoa
          Myxozoa
          Radiata (radially symmetric animals; radiaalisymmetriset eläimet)
            Ctenophora (kampamaneetit)
            Cnidaria (polttiaiseläimet)
          Bilateralia (bilaterally symmetric animals; bilateraalisymmetriset eläimet)
            Acoelomata (bilateral animals without a coelom; ruumiinontelottomat eläimet)
            Deuterostoma (deuterostomes; jälkisuiset)
            Protostoma (protostomes; alkusuiset)
              Annelida (annelids, worms; nivelmadot)
              Mollusca (molluscs; nilviäiset)
              Arthropoda (arthropods; niveljalkaiset)

 

© Mikko Haaramo,

/ Last updated 2003-05-17 / http://www.mv.helsinki.fi/home/mhaaramo