Åmål-Årjängs Järnväg

Åmål-Årjängs Railway

 Hem/Home


 Fakta/Facts


 Bana/Line


 Fordon/Rolling stock


 Modell/Modelling


 Forskning/Research


 Länkar/Links


 Kontakta/Contact


 

 

Hyrda Godsvagnar och Privatvagnar/Leased and private wagons

Litt

Antal/ Number

N:r

Tillverkare/ Manufacturer

Tillverknings- år/ Year of manufacture

Hyrd/ Leased

Last (t)/ Maximum Load (t)

Golv-yta/ Floor area

Vikt/ Weight

Axel-avstand/ Wheel base

Såld/ Slopad

Sold/ scrapped

Ns/N3

22 (1927) 24 (1928)

30457

VABIS

1907

VUB

18

20,7

6,8

4

BJ1

1937

 30460, 30470, 30475

Atlas, Göteborgs MV

30468

Göteborgs MV

40657, 40662 - 40667, 40669 - 40672, 40674, 40676, 40679, 40681, 40683, 40684, 40686, 40687

Kockum

1915

broms

5

30460, 30470, 30475

Atlas, Göteborgs MV

1907

17

19,7

8

BJ1

1937

40665, 40670

Kockum

1 Möjligen/possibly BJ 4801- 4911 (antal 110, tv. 1901-15)