Kimmo Vehkalahti, tilastotieteilijä / datataiteilija

Kansakoulusta karonkan kautta karriäärille, osa 6/8

Koulun ja sekatöiden jälkeen päädyin atk-alalle, kunnes löysin todellisen motivaation opiskeluun. Pikkuhiljaa opiskelu alkoi sujua, ja pian huomasin toimivani assistenttina laitoksellamme.

Valtiotieteiden maisteriksi

Jo assistentin viransijaisuuksia edeltäneen virkamiesharjoitteluni aikana tutustuin professori Seppo Mustoseen, joka on merkittävästi ohjannut koko suuntautumistani tilastotieteen saralla. Mustosen yli 60 vuoden ura Survon äärellä on jotain, josta voi ottaa jatkuvasti opiksi. Todellinen kiinnostukseni tilastotiedettä kohtaan heräsi, ja tulostakin alkoi viimein syntyä. Pääsin myös vähitellen vaikuttamaan Survon kehitystyöhön osallistumalla aktiivisesti sitä koskevaan keskusteluun sekä laatimalla eräitä Survo-moduleita mm. töiden hallintaa varten.

Perusta opinnäytetöideni aiheille rakentui Lauri Tarkkosen kurssilla mittaamisen menetelmistä vuonna 1994. Kurssin harjoitustyönä ohjelmoimani Survo-moduli RELIAB oli sittemmin keskeisessä roolissa opinnäytteideni Monte Carlo -simulointikokeissa. Ovat siitä hyötyneet soveltajatkin; ainakin ne jotka ovat uskaltaneet poiketa valtavirrasta jättämällä yleisesti käytetyn Cronbachin alfan sinne minne se kuuluu, eli psykometriikan historiaan.

(Kuva: VTM kv 1996) Graduni reliabiliteettimittojen tilastollisista ominaisuuksista valmistui marraskuussa 1995, ja minä helmikuussa 1996. En halunnut ajatellakaan yliopiston jättämistä vielä, enkä toisaalta siirtyä suoraan väitöskirjankaan pariin, joten päätin tehdä jatko-opintojen tueksi lisensiaatin tutkinnon. Siihen liittyvän opinnäytetyöni Tarkkosen kehittämästä reliabiliteettimitasta jätin tarkastettavaksi keväällä 1998.

Samana kesänä (1998) onnistuin saamaan viisivuotisen assistentuurin. Virka oli määritelty jatkokoulutuspaikaksi henkilölle, jolla ei tohtorintutkintoa ole, mutta jolla se on tavoitteena. Minulla oli, ja saavutin kyseisen tavoitteen kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, kun väittelin valtiotieteiden tohtoriksi. Sitä ennen pokkasin vielä valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon - jälleen helmikuun publiikista, vuonna 1999.

...jatkuu...