Vuola


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE


Vuola

ELINA VUOLA
teologi
1960-


Elina Vuola on ollut uranuurtaja kahdella alueella teologisessa tiedekunnassa: naistutkimuksessa ja latinalaisamerikkalaisessa vapautuksen teologiassa. Jälkimmäinen perustuu käsitykselle, että köyhien ja sorrettujen asettaminen etusijalle teologiassa ja kirkon elämässä sekä heidän oikeuksiensa konkreettinen puolustaminen on kristillisen uskon keskeinen vaatimus. Vapautuksen teologia on paitsi yhteiskunnan myös kirkon ja teologian kritiikkiä.

Vuolan tie näille aloille oli epäakateeminen. Kiinnostus kolmannen maailman ja köyhyyden kysymyksiin johti hänet ensin suomalaiseen kehitysmaaliikkeeseen, sitten Latinalaiseen Amerikkaan, jossa hän toimi kansalaisaktivistina, reppumatkailijana ja vapaana toimittajana. Näissä yhteyksissä hän tutustui myös vapautuksen teologiaan.

Ennen jatko-opintojensa aloittamista Vuola työskenteli suomalaisissa kansalaisjärjestöissä, mikä vaikutti sittemmin omiin tutkimuskysymyksiin. Vuolan mukaan on vaikeaa motivoida itseään tutkimustyöhön, jolla ei näe olevan yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimuksen pitää vähintäänkin herättää keskustelua. Tätä ajatustaan Vuola on voinut testata muun muassa Suomen Kuvalehden kolumnistina.

Vuola oli 1991 vierailevana tutkijana Chicagossa (The Chicago Theological Seminary) ja 1991-1993 San Joséssa, Costa Ricassa (Departamento Ecuménico de Investigaciones). Hän väitteli 1997 pääaineenaan teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia. Väitöskirja käsitteli vapautuksen teologian ja feministiteologian metodologisia yhteneväisyyksiä ja eroja.

Nykyisin Elina Vuola työskentelee Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksella. Meneillään on tutkimus Ihmisoikeuksien universaalisuus ja uskonto - tähtäyspisteessä reproduktio-oikeudet. Vuola tarkastelee uskonnon vaikutusta käsityksiin naisten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, erityisesti maissa, jotka ovat köyhiä ja joissa uskonnolla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Vuolan mukaan keskustelu ihmisoikeuksien yleistettävyydestä, kulttuurirelativismista ja suvaitsevaisuudesta on monella tavalla ajankohtainen. Käsitys naisen ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta on länsimainen, minkä vuoksi sitä on monissa nk. kolmannen maailman maissa vastustettu. Perustelut ovat varsinkin islamilaisessa ja katolisessa maailmassa olleet pääosin uskonnollisia. Kyse on myös erilaisten uskonnollisten instituutioiden suorasta poliittisesta vaikutusvallasta kansainvälisillä foorumeilla, mm. Yhdistyneiden Kansakuntien kokouksissa. Vuolan poikkitieteellisen tutkimuksen kohde on Nicaragua. Tutkimus liittyy niin naistutkimukseen, etiikkaan kuin väestöpolitiikkaan. Yleinen käsitys esimerkiksi on että väestönkasvukysymys ja sen ratkaisumahdollisuudet on yksi globaalin etiikan keskeisimpiä kysymyksiä.

Päivi Salmesvuori


1 2

3 4 5

1 Feministiteologi Elina Vuola 1991. Kuvaaja: Paula Kukkonen.

2 Elina Vuola poimimassa kahvia Nicaraguassa joulukuussa 1987. Kuvaaja: Jussi Pakkasvirta.

3 Kahvinpoiminta väsyttää. Elina Vuola Nicaraguassa 1989. Kuvaaja: Kristiina Mannermaa.

4 Elina Vuola Maailman Naistutkijoiden konferenssissa Costa Ricassa helmikuussa 1993. Kuva: Elina Vuola.

5 Elina Vuola feministiteologien paneelin puheenjohtajana Maailman Naistutkijoiden konferenssissa Costa Ricassa helmikuussa 1993. Vas. Gladys Parenselli, Venezuela ja Mary John Mananzan, Filippiinit. Kuva: Elina Vuola.


Lisälulukemista:

Elina Vuola: "Naiset haastavat vapautuksen teologian". HS 1.11.1997

Elina Vuola: "Naistutkijoiden apurahapulmat". HS 14.12.1996