Sysiharju


TIEDENAISET:  AAKKOSITTAIN  |   TIETEENALOITTAIN  |   AIKAKAUSITTAIN  |   ENSIMMÄISET  |   NÄKYMÄTTÖMÄT
VIRSTANPYLVÄÄT  |   TIETOA  |   NAISTUTKIMUS  |   ETUSIVULLE
ANNIKA TAKALA
kasvatustieteilijä
1921-96


(Annika Takala (os. Uotila) syntyi Sortavalassa ja kirjoitti ylioppilaaksi 1939. Filosofian kandidaatiksi hän valmistui 1946, jonka jälkeen toimi kolme vuotta Helsingin kaupungin ammatinohjaustoimistossa. Vuosina 1951-53 hän oli Helsingin yliopiston psykologian laitoksen assistentti ja väitteli 1953. Samana vuonna hän julkaisi miehensä Martti Takalan kanssa teoksen Lapsuuden psykologia.

Takala nimitettiin Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun dosentiksi 1961 ja apulaisprofessoriksi vielä samana vuonna. Joensuun yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen käytännöllisen kasvatusopin professori hän oli 1971-84 ja Suomen Akatemian tutkijaprofessori 1978-81. Takala tutki kasvatuspsykologiaa ja -sosiologiaa, erityisesti sosiaalistumista.

Julkaisuja:

Oppilaiden ja opettajien suorittamista persoonallisuuspiirteiden arvioinneista (väitöskirja 1953). Uuden sukupolven vaihtoehdot 1974. Psykologinen kehitys lapsuusiässä (yhdessä Martti Takalan kanssa) 1980.