After Parker, 1982 and

  Echinodermata (Spiny-skinned animals; piikkinahkaiset)
    †HelicoplacoideaHomalozoa [Mitrata, Calcichordata]BlastoideaCystoideaDiploporidaRhombifera
    Crinoidea (sea lilies and feather stars; merilijat)
      †EchmatocrineaEchmatocrinidaHemistreptocrinoideaHemistreptocrinidaDisparidaHypocrinidaCamerataDiplobathrida Moore & Laudon, 1943b
        †MonobathridaCladidaCyathocrininaFlexibiliaTaxocrinidaSagenocrinida
        Articulata (modern sealilies; nykymerililjat)
          †UintacrinidaRoveacrinida
          Millericrinida [incl. Bourgueticrinida]
          Cyrtocrinida
          Isocrinida
          Comatulida (feather stars; vaeltajamerilijat)
    EleutherozoaEdrioasteroidea
      Holothuroidea (sea cucumbers; merimakkarat)
        Apodida
        Elasipodida (deep-sea sea cucumbers)
        Aspidochirotida (beche-de-mer, trepang, etc.)
        Molpadiida (rat-tailed sea cucumbers)
        Dentrochirotida (suspension-feeding sea cucumbers)
        Dactylochirotida (plated sea cucumbers, in partim)
      †Ophiocistioidea
      Asterozoa
        Concentricycloidea (sea daisies)
        Asteroidea de Blainville, 1830 (sea stars and cushion stars; meritähdet)
          Paxillosida [incl. Platyasterida]
          Valvatida [incl. Spinulosida in partim]
          Velatida [incl. Spinulosida in partim]
          Spinulosida s. s.
          Brisingida
          ForcipulataSomasteroidea Spencer, 1951
        †Eopentaroida Shackleton, 2005
        Ophiuroidea (brittle-stars and basket-stars; käärmetähdet)
          Oegophiurida
          Phrynophiurida
          Ophiurida
      EchinozoaEdrioblastoidea
        Echinoidea (sea urchins and sand dollars; merisiilit)
          Perischoechinoidea
            Cidariida [Cidaroida]
          Euechinoidea
            Echinothuriida [Echinothurioida]
            Diadematiida [Diadematoida]
            Pediniida [Pedinoida]
            Salenioida
            Phymosomatoida
            Arbacioida
            Temnopleuroida
            Echinoida
          Gnathostomata
            Holectypoida
            Clypeasteroida
          Atelostomata
            Cassiduloida
            Spatangoida

Reference(s):