Suomenkielisiä artikkeleita Lääketieteen Filosofiasta

Lähinnä SLL ja Duodecim lehdistä

Koonnut Harri Hemilä

Tämä lista on koostettu sitä varten, että lääketieteen filosofiasta kiinnostuneen on helppo löytää ja selata suomenkielistä aiheen kirjallisuutta.
Listalla ei ole lääketieteen etiikkaa käsitteleviä kirjoituksia, koska se on laaja kenttä jota käsitellään monilla muilla foorumeilla SLFS ulkopuolella.

Department of Public Health
University of Helsinki, Finland
harri.hemila@helsinki.fi
http://www.mv.helsinki.fi/home/hemila
Oct 18, 2022

Tämä on kerätty 23.10.2012


Alanen P. Lääketiede tieteenä. SLL 1997;52:2083-90.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000007672

Alanen P. Näyttö ja lääketiede. Duodecim 1999;115:2437-41.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo91148.pdf

Gräsbeck R. Terveyden käsite. SLL 1985;40:1289-92.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Grasbeck_1985_ch.pdf (65 KB)
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Grasbeck_1985_SLL.pdf .... (5 MB)

Hemilä H. Lääketieteessä on monenlaista näyttöä. SLL 2011;66:3111.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036493
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2011/SLL422011-3111.pdf

Heikkinen E. Lääketieteen ajankohtaisia filosofisia kysymyksiä. SLL 1979;34:1332-6.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Heikkinen_1979_SLL.pdf (8 MB)


Järvi U. Filosofia kohtasi lääketieteen. SLL 2000;55:3582-3.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000012987
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2000/SLL362000-3582.pdf

Karjalainen K, Kotkavirta J. Narratiivinen lääketiede. SLL 2001;56:5138-41.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000015739
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL492001-5138.pdf

Keinänen M, Lahti I, Pylkkänen K. Psykoterapia ja näyttöön perustuva lääketiede: mielen vuorovaikutuksellinen tieteenteoria. SLL 2006;61:1221-7.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000025456
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2006/SLL112006-1221.pdf

Ketonen O. Syiden selvittelystä. Duodecim 1965;81:71-3.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1965_2_71-73.pdf

Ketonen O. Ihmiskuva terveydessä ja sairaudessa. SLL 1978;2678-82.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Ketonen_1978_SLL.pdf (5 MB)

Ketonen O. Voiko elämänviisautta opettaa? Duodecim 1974;90:7-12.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1974_1_3-8.pdf

Ketonen O. Analyyttisen psykoterapian haaste? Duodecim 1976;92:649-59.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1976_12_649-659.pdf

Keskustelua:
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1976_20_1190-1192.pdf
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1976_20_1192-1195.pdf

Ketonen O. Hermeneutiikka - psykiatria –lääketiede. Duodecim 1982;98:1365-7.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1982_19_1365-1367.pdf

Keskustelua:
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1982_21_1628-1628.pdf
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1982_21_1629-1629.pdf

Ketonen O. Parantamisesta. Duodecim 1982;98:986-994.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1982_13_986-994.pdf

Ketonen O. Miksi potilaat hakevat vaihtoehtoja. Duodecim 1988;104:113-5.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1988_2_113-115.pdf

Ketonen O. Henki ja aine. Duodecim 1995;111:2252-6
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Ketonen_1995_ch.pdf (50 KB)
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Ketonen_1995_bm.pdf (4 MB)

Ketonen O. Psykoterapia, hoito vai plasebo? Duodecim 1986;102:5-6.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1986_3_137-138.pdf

Koskinen R. Lääketieteen filosofiaa Krakovassa. SLL 2000;55:4544-5.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000013394
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2000/SLL442000-4544.pdf

Koskinen R. Diagnoosien muuttuminen lääketieteessä. SLL 2002;57:3153.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000017188
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL332002-3153.pdf

Koskinen R. Kuinka tohtorit ajattelevat. SLL 2006;61:4500.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000026874
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2006/SLL432006-4500.pdf

Leikola A. Lääketieteen humanistinen perintö. Duodecim 1992;108:1355-9.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Leikola_1992_ch.pdf (80 KB)
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Leikola_1992_bm.pdf (5 MB)

Leiman M. Vaikuttavuustutkimuksen pulmallisuus psykoterapiassa.Duodecim 2004;120:2645-53.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94629.pdf


Leiman M. Psykoterapiamuodot ja käypä hoito. Duodecim 2006;122:703-4.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95608.pdf


Louhija A. ”Epätauti”. Duodecim 1969;85:469-70.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1969_8_469-470.pdf

Ihmiskuva lääketieteessä. Suomen Lääkärilehden teemanumero 1979;34:2244-462

Louhiala P. Filosofia ja lääketiede. SLL 1984:39:1854-7.

Louhiala P. Onko mieli aivoissa? Duodecim 1994;110:35-41
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Louhiala_1994_bm.pdf (5 MB)

Louhiala P. Arvot ja tosiseikat. SLL 1996;51:334.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000005884

Louhiala P. Syyn käsite lääketieteessä. Duodecim 1998;114:2354-6.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Louhiala_1998_ch.pdf (60 KB)
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Louhiala_1998_bm.pdf (3 MB)

Louhiala P. Lääketieteen naapurissa: filosofia. SLL 2000;55:1013-5.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000011824
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2000/SLL92000-1013.pdf

Louhiala P. Medisiina ja lääkeTIEDE. SLL 2001;15-16:1790-1.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014342
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL152001-1788.pdf

Louhiala P. Genetismi. Duodecim 2003;119:1881-5.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo93829.pdf

Louhiala P. Epävarmuuden sietäminen lääkärintyössä. Duodecim 2008;124:2049-50.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo97494.pdf

Louhiala P, Hemilä H. Näyttöön perustuva lääketiede – hyvä renki mutta huono isäntä. Duodecim 2005;121:1317-25.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95036.pdf

Keskustelua:
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95082.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95087.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95199.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo95200.pdf

Mäkelä M. Näyttöön perustuva hoito - isäntä vai renki? SLL 2011;66:2744-5.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036318
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2011/SLL382011-2744.pdf

Keskustelua:
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036319
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036493

Numminen A. Lääketieteestä ja vaihtoehdoista Valamossa. Duodecim 2008;124:1680-1.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo97400.pdf

Puustinen R. Yleissairaanhoidon tutkimuksen ongelmat. SLL 1983;31:2762-6.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Puustinen_1983_SLL.pdf (6 MB)

Puustinen R. Psykosomatiikka, lääketiede ja kokonaisvaltaisuuden ongelma. SLL 1985;34:3301-3.
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Puustinen_1985_ch.pdf (80 KB)
https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila/SLFS/Puustinen_1985_bm.pdf (4 MB)

Puustinen R. Vaihtoehtohoitojen vaihtoehtoisuus - kolme myyttiä Duodecim 1991;107:1657-61.
https://www.terveysportti.fi/d-htm/articles/1991_19_1657-1661.pdf

Puustinen R. Tuleeko lääkäreistä bioinsinöörejä? - luonnontieteellinen tieto käytännön lääkärin työssä. Duodecim 1997;113:1337-41.
Ei PDF

Puustinen R. Humanistiset tieteet ja lääketiede. SLL 2000;55:504-5.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000011640
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2000/SLL52000-504.pdf

Puustinen R. Lääketiede ja genetiikka – lääketieteen perustaa etsimässä.
Duodecim 2001;117:947-50.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo92233.pdf


Puustinen R. Mitä on lääketiede? SLL 2001;15-16:1785-87.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014339
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL152001-1785.pdf

Keskustelua:
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014340
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014341
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014342
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000014782

https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL152001-1787.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL152001-1788.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2001/SLL252001-2828.pdf

Puustinen R. Turhia käyntejä? Duodecim 2001;117:217-9.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo92042.pdf

Puustinen R, Louhiala P. Onko plasebo lumetta? Duodecim 2002;118:729-32.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo92890.pdf

Puustinen R. Lääketieteen tieteenteorian ongelmia. SLL 2004;59:204.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000020318
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL32004-204.pdf

Puustinen R, Nummenmaa J, Louhiala P. Auttaako hoito? - eettisiä näkökohtia lääketieteellisen tutkimustiedon esittämisestä. SLL 2004;59:3389-91.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021776
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL372004-3389.pdf

Keskustelua:
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021777
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021885
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021937
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021999
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000022044
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000022159

https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL372004-3392.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL392004-3659.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL402004-3777.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL412004-3900.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL422004-4027.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL442004-4279.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL462004-4518.pdf

Rauhala L. Filosofin näkemys mielitaudin myytistä. SLL 2002;57:318-23.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000015956
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL32002-318.pdf

Keskustelua:
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016057
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016213
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016266
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016429
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016430
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016556
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016620
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016770
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000016771

https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL52002-559.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL82002-935.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL122002-1424.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL122002-1426.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL152002-1700.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL162002-1834.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL202002-2227.pdf
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2002/SLL202002-2230.pdf

Torppa M. Kuinka voitte potilas Donner? SLL 2003;58:3339-41.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000019412
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2003/SLL342003-3339.pdf

Torppa M. Lääkäri, kun katsot niin näet? SLL 2004;59:3312-5.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000021748
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2004/SLL362004-3312.pdf

Torppa M. Se löytyy? Suomen lääketieteen filosofian seura täytti kymmenen vuotta. SLL 2005;60:2503-4.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000023652
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2005/SLL222005-2503.pdf

Turunen J, Piikivi L, Mäkitalo J. Sosiosomatiikka – uusi näkökulma laaja-alaisten oirekuvien hallintaan. Duodecim 2004;120:2063-71.
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94488.pdf

Keskustelua:
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94644.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94650.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo94758.pdf

Öhman J. Kliinistä osaamista ei voi korvata. SLL 2011;66:2746-7.
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036319
https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2011/SLL382011-2744.pdf

Keskustelua:
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036318
https://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000036493