Introduction

Life and Works

Texts

Philosophy

Leibniz-sites

Research

Articles

Bibliographies

Citations

Av-material

Humour

Other Resources

Related Resources

My own stuff


 


My own stuffHello! I am Markku Roinila, Docent in theoretical philosophy, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki. I live in Helsinki which is a beautiful city, especially in the summer. Here's my cv.

My central interest has been Leibniz since early 1990s. I first studied him in the Department of History where I made a licenciate thesis on Leibniz's practical projects (1997). Some parts of the thesis are available here (please keep in mind that this is a thesis prior to Dissertation and that the English is not proofread).

A Short Biography of Leibniz
Leibniz's Political Thought
Leibniz's Universal Language
Leibniz's Practical Projects
Leibniz and the Church Reunion
Leibniz and Scientific Academies
Leibniz's Projects Concerning Russia


s

 

After that thesis I changed to the Department of Philosophy and wrote a Ph.D. thesis on Leibniz's theory of Rational Decision (Department of Philosophy, University of Helsinki, 2007). It is also available as a pdf-file.

In my postdoc days I have working with a project on Leibniz's theory of emotions (2011-2013) and currently I am applying funding for a project on Leibniz's dynamics of mind.

If you have any comments or suggestions etc. concerning my work, please contact me: markku.roinila (at) helsinki.fi


Here's some stuff in English


A book

Leibniz on Rational Decision-Making (Ph. D. thesis, University of Helsinki, 2007)

Articles

Common Notions and Instincts as Sources of Moral Knowledge in Leibniz’s New Essays on Human Understanding, Journal of Early Modern Philosophy , vol. 8, 1, pp. 141-170.
The “Death” of Monads: G. W. Leibniz on Death and Anti-Death
. In: Charles Tandy (Ed.): Death and Anti Death, vol. 14: Four Decades after Michael Polanyi, Three Centuries after G. W. Leibniz. Ria University Press, Ann Arbor, 2016, pp. 243-266.
Leibniz's Passionate Knowledge (Blityri, IV, 1-2 (2016)
Leibniz, Bayle and the Controversy on Sudden Change, in Scarafile & Gold (ed.), Paradoxes of Conflict (Springer, 2016)
The Battle of the Endeavors: Dynamics of the Mind and Deliberation in New Essays on Human Understanding, book II, xx-xxi, In Wenchao Li (ed.), “Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-Kongresses, Hannover, 18. – 23. Juli 2016. G. Olms. pp. Band V, 73-87 (2016)
Affects and Activity in Leibniz's De Affectibus
, in Nita (ed.), Leibniz’s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms: Between Continuity and Transformation (Springer 2015)
Kant and Leibniz on the Singularity of the Best of All Possible Worlds, in Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Laudio La Rocca & Margit Ruffin (eds.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Kant-Kongresses 2010. De Gruyter 381-390 (2013)
Locke and Leibniz on the Balance of Reasons, in Dana Riesenfeld & Giovanni Scarafile (eds.), Perspectives on Theory of Controversies and the Ethics of Communication (Springer 2013)
Leibniz and the Amour Pur Controversy, in Journal of Early Modern Studies 2 (2), (2013)
Leibniz on Hope, in Ebbersmeyer (ed.), Emotional Minds (De Gruyter 2012)
Leibniz on Emotions and the Human Body (In Breger Herbert, Herbst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Natur und Subjekt (IX. Internationaler Leibniz-Kongress Vorträge). Leibniz Geschellschaft (2011))
Uneasiness and Passions in Leibniz's Nouveaux essais II, xx (In Breger Herbert, Herbst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Natur und Subjekt. IX. Internationaler Leibniz-Kongress Vorträge 3. Teil. Leibniz Geschellschaft (2011))
G.W. Leibniz and Scientific Societies (Journal of Technology Management 46 (1-2):165-179 (2009))
Leibniz's Models of Rational Decision (In Marcelo Dascal (ed.), Leibniz: What Kind of Rationalist? Springer (2008))
Deliberation and self-improvement in Leibniz (In Breger Herbert, Hernst Jürgen & Erdner Sven (eds.), Einheit in der Vielheit, VIII. Internationaler Leibniz-Kongress, Hannover 2006, Vorträge 2. Teil, pp. 856-63. (2006)


Reviews


Review of Nicholas Jolley, Causality and Mind: Essays on Early Modern Philosophy, Philosophy in Review 35 (2) (2015)
Review of Christian Plantin, Les bonnes raisons des émotions, Pragmatics and Cognition 20 (1):222-228 (2012)
Review of Leibniz, The Art of Controversies, ed. by Marcelo Dascal, Studia Leibnitiana (2):242-244 (2009)

Teaching materials etc.

Introduction to philosophy of dreams and dreaming (course slides, 2013)
Social Media for a Philosopher
(New Apps Blog (2011))
Early Modern Philosophy Theory of Emotions Reading Seminar (Syllabus, 2011)
News from Finland (The Leibniz Review 5:39-39 (1995))

And here is stuff in Finnish

Kirjat

Leibniz, Filosofisia tutkielmia (toim. Tuomo Aho & Markku Roinila), Gaudeamus 2011.
Filosofin kuolema (toim. Timo Kaitaro & Markku Roinila), Summa 2004.
Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? (toim. Markku Roinila), Suomen filosofinen yhdistys 2011.


Julkaistut artikkelit

Filosofi hyisessä pohjolassa (Yliopisto 6/1996)
Descartes, Leibniz ja Universaalikielen mahdollisuus (Niin & Näin 4/96)
John Locke and G. W. Leibniz heikkotahtoisuudesta (Ajatus 55, 1998)
G. W. Leibnizin teokset julkaistaan - ennen pitkää (Tieteessä tapahtuu 6/2000)
G. W. Leibnizin tiedon portaat (Niin & Näin 2/99)
Leibnizin rationaalinen kielioppi Universaalikieli, toim. Panu Raatikainen)
G. W. Leibniz Apperseptiosta (Ajatus 58, 2001)
Monadin "kuolema" (Terhi Kiiskinen & Sami Pihlstöm (ed.), Kuoleman filosofia, 2002)

Tieteen historian tähtihetkiä - G. W. Leibniz ja Berliinin tiedeakatemian varhaisvaiheet (Tieteessä tapahtuu 1/2004)
Elämän jatkumo Leibnizilla (Elämän merkitys, toim. Haukioja & Räikkä, 2005)
Leibnizin pehmeä järki (Eripituisia esseitä: S. Albert Kivisen 70-vuotispäivän kunniaksi, toim. Hiipakka & Korhonen, 2006)
Kuvittelukyky ja moraalinen valinta Leibnizilla
(Niin & Näin 2/2007)
Syiden kisat Leibnizin mielenfilosofiassa (Syy, toim. Gylling, Niiniluoto & Vilkko, Gaudemus, 2007)
Leibniz ja Euthyfronin dilemma (Oikeus, toim. Klockars, Niiniluoto & Rolin, 2010)

Substanssit, kappaleet, relaatiot ja kuinka tehdä filosofian historiaa – Pauline Phemisterin haastattelu (Niin & Näin 3/12)
Hyveen tila: G. W. Leibnizin käsitys viisaasta ihmisestä, Niiniluoto, Hämäläinen ja Lemetti (toim.), Hyve. Helsingin yliopisto, 2014
Unet ja muisti varhaismodernissa filosofiassa, Hakkarainen, Hartimo & Virta (toim.), Muisti. Tampere University Press 2014

Leibnizin pienet havainnot ja tunteiden muodostuminen, Laiho & Tuominen (toim.), Havainto. Turun yliopisto, 2018

 

Artikkelit Logos-ensyklopediasta:

Leibniz

Leibniz tiedosta
Leibnizin metafysiikasta
Leibnizin moraalifilosofiasta teodikean ongelmasta
Varhaismoderni filosofia

Varhaismoderni filosofia: Tieto, mieli ja metafysiikka
Varhaismoderni filosofia: Varhaismoderni moraalifilosofia ja yhteiskuntafilosofia
Varhaismoderni filosofia: Varhaismoderni luonnonfilosofia

Arvosteluja ym.

Parempaa maailmaa etsimässä - kirja-arvostelu teoksesta Matkoja utopiaan (book review)
Niin & Näin 1/09: Suuri pop-numero (toim. yhdessä Jarkko S. Tuusvuoren ja Tommi Uschanovin kanssa)
Substanssit, kappaleet, relaatiot ja kuinka tehdä filosofian historiaa – Pauline Phemisterin haastattelu (Niin & Näin 3/12)
Arvostelu teoksesta Jyrki Räikkä: Yksityisyyden filosofia
G. W. Leibniz: Katkelma unista (käännös MR) Johdanto katkelmaan

Opetusmateriaalit

Leibnizin Metafysiikan esitys ja Leibniz-Arnauld-kirjeenvaihto (2012)