After Carrano & Sampson, 1999

<==o Dinosauria
  |-- †Ornithischia Seeley, 1888
  `--o Saurischia Seeley, 1887
   |-- †Sauropodomorpha Huene, 1932
   `--o Theropoda Marsh, 1881b
     |?- †Eoraptor lunensis Sereno et al., 1993
     |?- †Herrarasauria sensu Sereno & Novas, 1992, 1994 and Novas, 1994
     `--+-- †Guaibasaurus candelariensis Bonaparte, Ferigolo & Ribeiro, 1999 [Guaibasauridae]
      `--o Neotheropoda
        |?- †Rileyasuchus bristolensis (Howard, 1888) Kuhn, 1961 [Rileya bristolensis Howard, 1888]
        |-- †Coelophysoidea Welles, 1984 sensu Holtz, 1994 [?=Podokesauroidea]
        `--+-- †Neoceratosauria Novas, 1989 
         `-- Tetanurae Gauthier, 1986

Reference(s):