Kimmo Vehkalahti, tilastotieteilijä / datataiteilija

Vierailuluennot ja koulutuspäivät

Yllätyskeskustelu Rauhankone-kirjajuhlassa
Tiedekulman STAGElla Timo Honkelan ja Kare Eskolan sekä Jorma Laaksosen ja Jouna Pyysalon kanssa käyty ad hoc -keskustelu mm. datavallankumouksesta, koneoppimisesta, p-arvoista, tilastollisesta lukutaidosta (ja -taidottomuudesta), dynaamisista järjestelmistä, poikkileikkaustutkimusten haasteellisuudesta, tekoälyn merkityksestä ja dystopiasta, laskennallisista yhteiskuntatieteistä, digitaalisista ihmistieteistä, kielentutkimuksen relevanssista, tilastotieteen tylsyydestä, indo-eurooppalaisista kielistä ym. mielenkiintoisista aiheista.
Tiedekulma, Helsinki
15.12.2017
Tieteellinen totuus tavoitetaan tilastollisesti
Esitelmä Avoimen yliopiston Studia Generalia -sarjassa Kääntöpuolia, sessiossa "Miten data puhuu?"
Tiedekulma, Helsinki
9/11 (2017)
Segmentointi ja tietojen mallinnus
Datan rikastamisaamu
Suomen Markkinointitutkimusseura
17.5.2017
Muuttuvat käytännöt ja tiivistyvät työtavat
Alustus "Kynä ja kone" -keskustelusarjan (pj. Pirjo Hiidenmaa ja Timo Honkela) tilaisuudessa "Opetus ja oppiminen"
Diat @ Slideshare: https://www.slideshare.net/kimmovehkalahti/tilastomooc-kynajakonekimmoopetusjaoppiminen20160929
Helsingin yliopisto, Helsinki
29.9.2016
It's All About Presence - a long term and active social media user on several platforms
Talk in "Researcher Networking in Social Media" seminar
Slides @ Slideshare: https://www.slideshare.net/kimmovehkalahti/kimmo-20150415
University of Helsinki, Helsinki, Finland
15.4.2015
Mustat joutsenet pörssikaupassa
Esitelmä Tieteen Päivillä 2015 ("Sattuma - Slumpen") sessiossa "Päätöksenteko ja mustat joutsenet" (pj Juha Alho).
Diat @ Slideshare: https://www.slideshare.net/kimmovehkalahti/mustat-joutsenet-prssikaupassa-54162237
Helsingin yliopisto, Helsinki
10.1.2015
Matemaattisesta laskutaidosta tilastolliseen lukutaitoon
Esitelmä valtsikan Alumni-illassa "Valoa kaamokseen" (pj. Leif Åberg)
Diat @ Slideshare: https://www.slideshare.net/kimmovehkalahti/kimmo-vehkalahti-20131127
Helsingin yliopisto, Helsinki
27.11.2013
Introduction to Structural Equation Models
Keynote lecture in the Annual Seminar
Analyzing and Interpreting Data
The Finnish Doctoral Programme in Education and Learning (FiDPEL), Vuosaari, Helsinki
15.5.2013
Advanced Statistical Visualization
Visiting lecture (3 h) on the course
Information Design and Visualization
Aalto University, School of Arts, Design and Architecture
20.11.2012
Tilastollisen vaihtelun ilmentäminen
Esitelmä ensimmäisessä TIETO NÄKYVÄKSI - seminaarissa
Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulun juhlasali
17.9.2012
Monimuuttujamenetelmät
Koulutuspäivä
Kela, Helsinki
10.5.2012
Määrällisen tutkimusaineiston visualisointi
Luento (3 h) Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus -luentokurssilla
Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Taiteen laitos
4.4.2011
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento ja ryhmätyöt (3 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
Aalto-yliopisto, Aalto PRO
15.3.2011
Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
Luento (3 h) Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus -luentokurssilla
Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Taiteen laitos
29.11.2010
Kyselytutkimuksen mittareista ja menetelmistä
Luento (2 h)
Kela, Helsinki
14.10.2010
Näe lukemasi tilastojen valossa
Luento (45 min) syyskoulutuspäivillä Tikkurilan lukiossa
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
8.10.2010
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
Aalto-yliopisto, TKK Dipoli
16.3.2010
Määrällinen tutkimus ja aineiston visualisointi
Luento (2 h) Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät -luentokurssilla
Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Taiteen laitos
4.2.2010
Tilastollisen tiedon tiivistäminen ja visualisointi
Luento (2 h) tiedon analysoinnin koulutusohjelmassa
TKK Dipoli
23.10.2009
Tilastojen tulkinta ja siihen liittyvät harhat
Luento (3 h) tiedon analysoinnin koulutusohjelmassa
TKK Dipoli
22.10.2009
Tilastojen valossa: tiedettä vai valetta?
Luento (2 h) lukiolaisille
Summamutikkaklubi
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos 13.10.2009
Asteikoista ja segmentoinnista
Koulutusaamupäivä
Suomen Markkinointitutkimusseura
25.9.2009
Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
Menetelmäaamupäivä
Kela, Tutkimusosasto, Helsinki
29.5.2009
Monimuuttujamenetelmät
Kahden päivän koulutus
Metsäntutkimuslaitos, Vantaa
14.-15.5.2009
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
11.3.2009
Tilastolliset menetelmät puhetieteissä
Koulutusaamupäivä tutkimusseminaarissa
Helsingin yliopisto, Puhetieteiden laitos
27.2.2009
Luvut, num3rot ja kuvat: määrällinen tutkimus ja tilastografiikka informaation tiivistäjinä
Luento (2 h) Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät ja portfoliotyöskentely -luentokurssilla.
Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto
5.2.2009
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot projektitutkija Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
9.-30.4.2008
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
11.3.2008
Regressioanalyysin sovelluksia ja tilastollista grafiikkaa
Koulutuspäivä
Helsingin kaupungin tietokeskus
6.3.2008
Mittareista menetelmiin: tiedon tiivistäminen ja visualisointi
Koulutusaamupäivä
Suomen Markkinointitutkimusseura
4.3.2008
Tilastolliset menetelmät kaupunkitutkimuksessa
Sparraussessio (4h) Kiljavanrannan Gradukiihdyttämössä
Helsingin yliopisto, Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
17.11.2007
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kahden päivän koulutus (amk-opettajille)
Tilastokeskus
12.-13.11.2007
Hyödynnä ja tulkitse tutkimustietoa oikein
Koulutusaamupäivä
Suomen Markkinointitutkimusseura
6.11.2007
Luvut, num3rot ja kuvat: määrällinen tutkimus ja tilastografiikka informaation tiivistäjinä
Luento (2 h) Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät ja portfoliotyöskentely -luentokurssilla.
Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto
25.10.2007
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kahden päivän koulutus
Tilastokeskus
16.-17.10.2007
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot projektitutkija Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
12.9.-4.10.2007
Tiedon keruu, perustarkastelut ja muuttujien ryhmittely & Tilastollinen testaus, analysointi ja vastaajien ryhmittely
Koulutuspäivä
TNS Gallup
3.5.2007
Tilastografiikka tiedon esittämisessä
Koulutusaamupäivä
Metsäteollisuus ry
11.4.2007
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
15.3.-5.4.2007
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kahden päivän koulutus
Tilastokeskus
14.-15.3.2007
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
7.3.2007
Luvut, num3rot ja kuvat: määrällinen tutkimus ja tilastografiikka informaation tiivistäjinä
Luento (2 h) Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät ja portfoliotyöskentely -luentokurssilla.
Taideteollinen korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto
6.3.2007
Tilastollisen aineiston tiivistäminen ja analysointi;
Moniulotteisten ilmiöiden visualisointi ja mallintaminen
Luennot (yht. 3 h) tietoanalyytikon koulutusjaksolla
TKK Dipoli
1.12.2006
Mittareiden luotettavuuden arviointi kyselytutkimuksessa
http://www.helsinki.fi/palmenia/kouvola/yliopist.htm
Luento (3 h) tohtorivalmennusohjelman 2005-2007 tutkimusmenetelmäkurssilla.
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvola
30.11.2006
Tilastollisten menetelmien käyttö tapaustutkimuksissa
Luento "Tapauksesta opiksi - logopedinen case" -koulutuspäivänä
Afasian kuntoutustutkimus ry.
10.11.2006
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Kahden päivän koulutus (amk-opettajille)
Tilastokeskus
1.-2.11.2006
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
1.-23.11.2006
Tilastollisten menetelmien käytännön soveltaminen
Koulutuspäivä
Tilastokeskus
24.10.2006
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
15.3.-6.4.2006
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
8.3.2006
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
9.11.-1.12.2005
Sovellusohjelmoinnin perusteet
Luentoja lehtori Markku Verkasalon kurssilla
Helsingin yliopisto, Psykologian laitos
4.10. ja 18.10.2005
Aineistoon tutustuminen ja alustavat tarkastelut, aineiston laadun varmistaminen
Luento (2 h) VIRSTA-hankkeen koulutustilaisuudessa Kvantitatiiviset menetelmät survey-aineiston käsittelyssä
Tilastokeskus
14.10.2005
Tilasto-ohjelmistokurssi (SPSS)
Luennot (4 h) tilastollisesta tietojenkäsittelystä
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
13.9. ja 29.9.2005
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2.-24.2.2005
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
18.1.2005
Tilasto-ohjelmistokurssi (SPSS)
http://www.valt.helsinki.fi/blogs/stat/
Luennot (4 h) tilastollisesta tietojenkäsittelystä
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
17.1. ja 24.1.2005
Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteet
http://www.mv.helsinki.fi/home/valaste/ttp/
Luennot assistentti Maria Valasteen kurssilla 1) mittaamisesta ja aineiston esikäsittelystä sekä 2) dokumentoinnista ja työtavoista
Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
24.11.-16.12.2004
Tilasto-ohjelmistokurssi (SPSS)
http://www.valt.helsinki.fi/atk/stat/s2003/
Luennot (4 h) tilastollisesta tietojenkäsittelystä
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
14.9. ja 21.9.2004
Tilastografiikka tiedon esitystapana
Luento (2 h) informaatiosuunnittelijan koulutusjaksolla
TKK Dipoli
23.3.2004
Sukrojen ohjelmointi Survossa
Luento (4 h) lehtori Simo Puntasen matriisilaskennan jatkokurssilla
Tampereen yliopisto, Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos
19.3.2004
Tutkimusaineistot, työtavat ja tilastolliset menetelmät
Luento (2 h) taidehistorian syventävien opintojen seminaarissa
Helsingin yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos
26.1.2004
Tilasto-ohjelmistokurssi (SPSS)
http://www.valt.helsinki.fi/atk/stat/k2004/
Luennot (4 h) tilastollisesta tietojenkäsittelystä
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
21.1. ja 28.1.2004
Tilasto-ohjelmistokurssi (SPSS)
http://www.valt.helsinki.fi/atk/stat/s2003/
Luennot (4 h) tilastollisesta tietojenkäsittelystä
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
16.9. ja 23.9.2003
Monimuuttujamenetelmät
Intensiivikurssi (2 päivää)
Metsäntutkimuslaitos, Helsinki
10.-11.4.2002
Mittaaminen ja monimuuttujamenetelmät
Luento (2 h) Tilastotiede arkeologiassa -kurssilla
Helsingin yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos
14.2.2002
Tilastollisen mallintamisen periaatteet ja keskeisiä analyysimenetelmiä
Koulutuspäivä (6 h)
Kansanterveyslaitos, Helsinki
15.1.2002
Tilastokurssi henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille
Pienoiskurssi (4 h)
Helsingin yliopisto, Fonetiikan laitos
14. ja 21.5.2001
Mittaaminen ja monimuuttujamenetelmät
Luento (4 h) Kasvintuotantotieteen tutkimusprosessi -luentosarjassa
Helsingin yliopisto, Soveltavan biologian laitos
9.4.2001
Mittauksen mallintaminen ja mitta-asteikkojen tarkkuus
Vierailuluento
Tampereen yliopisto, Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos
23.2.2001
Regressioanalyysi
Koulutusiltapäivä
Tilastokeskus
15.2.2001
Mittaaminen ja monimuuttujamenetelmät
Luento (4 h) Kasvintuotantotieteen tutkimusprosessi -luentosarjassa
Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotieteen laitos
24.2.2000
Asteikkojen ja mittarien laatiminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen
Luento (3 h) Kyselylomakkeiden laatiminen ja analysointi -luentosarjassa
Tampereen yliopisto, International School of Social Sciences
7.2.2000
Mittaaminen ja monimuuttujamenetelmät
Luento (4 h) Kasvintuotantotieteen tutkimusprosessi -luentosarjassa
Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotieteen laitos
19.3.1999
WWW-sivujen laatiminen Survon HTML-liitynnällä
Pienoiskurssi (4 h)
Helsingin yliopisto, Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari
23.2. ja 30.3.1999
Logistinen regressioanalyysi
Pienoiskurssi (2 iltapäivää)
HYKS, lasten ja nuorten sairaala
19.2. ja 5.3.1999
Tutkimusaineiston analyysi
Luentokurssi (3 + 12 h)
Helsingin sairaanhoito-opisto, aikuiskoulutusosasto
26.8.-9.9.1998
Tutkimusaineiston analyysi
Luentokurssi (3 + 12 h)
Helsingin sairaanhoito-opisto, aikuiskoulutusosasto
18.5.-3.6.1998
Monimuuttujamenetelmät
Intensiivikurssi (2 päivää)
Metsäntutkimuslaitos, Helsinki
11.-12.5.1998
Monimuuttujamenetelmät
Koulutuspäivä Biometria-luentosarjassa
Suomen ympäristökeskus, Helsinki
8.5.1998
Tilastografiikka
Luento (2 h) grafiikkaluentosarjassa
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
24.11.1997
Korrespondenssianalyysi ja moniulotteinen skaalaus
Luento (4 h) Sosiaalisten representaatioiden erityismenetelmäkurssilla
Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos
29.4. ja 30.5.1997
Erotteluanalyysi
Pienryhmäopetus (3 h) laitoksen tutkijoille
Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos
20.11.1996
Tilastollinen tietojenkäsittely Survolla
Luento (2 h) atk-täydennyskurssilla
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
20.10.1996
Korrespondenssianalyysi ja moniulotteinen skaalaus
Luennot (4 h) sosiaalisten representaatioiden erityismenetelmäkurssilla
Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos
7. ja 14.5.1996
Monimuuttujamenetelmät
Intensiivikurssi (2 päivää)
Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioinen
15.-16.4.1996
Tilastollinen tietojenkäsittely Survolla
Luento (2 h) atk-täydennyskurssilla
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
26.2.1996
Monimuuttujamenetelmät
Luento (4 h) Kasvintuotantotieteen tutkimusprosessi -luentosarjassa
Helsingin yliopisto, Kasvintuotantotieteen laitos
13.12.1995

Olipa kerran ATK...

DCL sovellusten rakentamisessa
Asiakaskurssi (3 päivää)
Dativo Oy, Vantaa
22.-24.10.1990
DCL sovellusten rakentamisessa
Asiakaskurssi (2 päivää)
Dativo Oy, Vantaa
21.-22.8.1990
VAX/VMS-perusteet
Asiakaskurssi (2 päivää)
Dativo Oy, Vantaa
5.-6.6.1990
DCL sovellusten rakentamisessa
Asiakaskurssi (3 päivää)
Dativo Oy, Vantaa
23.-25.5.1990