Karoliina Snell

Tutkijatohtori, VTT
Helsinki Institute of Science and Technology Studies

Sosiaalitieteiden laitos / Sosiologia
PL 18 (Unioninkatu 35)
00014 Helsingin yliopisto

karoliina.snell@helsinki.fi


Tutkimusintressit

- tieteen ja teknologian tutkimus,
- bioteknologian ja biolääketieteen haasteet yhteiskunnalle,
- yhteiskunnallinen vastuu uuden teknologian kehittämisessä,
- biopankit, kansalaiset ja yksityisyys.

 

Tällä hetkellä työskentelen projektissa
"
Yksityisyyden muuttuva maasto jälkigenomiikan aikaukaudella",
joka on osa kansainvälistä
PRIVATEGen-hanketta.


Väitöskirjani vuodelta 2009:
"Yhteiskunnallinen vastuu uuden bioteknologian kehittämisessä"Aikaisempia projekteja

- Molekyylilääketiede ja kansanterveys
- Potilasosallistumisen uudelleenarviointi biolääketieteellisessä
   tutkimuksessa
PUBIT
- Oikeudet ja vastuu bioteknologiassa
OIVA
- Changing Contexts for Mediating Public Concern in the  Assessment of 
   Biotechnoscience
COMPASS
- Science, Technology and Governance in Europe
STAGE
- Tutkimusyliopisot ja globalisaatio

Text Box:   Karoliina Snell 	8.4.2011