- -

Metaforer

Kurs om metaforer (Ffi250) hösten 2005, Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet

Period I (12.9-20.10) måndagar 12-14 F33 (Universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33) sal 11 och torsdagar 12-14 S20A (Brobergsterassen 20 A) sh 222.

Utgångspunkten för denna kurs är uppfattningen att metaforer inte bara har en dekorativ funktion, utan även präglar de idéer med vilka vi gestaltar världen. I kursen kombineras språkfilosofi och historiefilosofi med teorier om förståelse. Kursen riktar sig i första hand till studeranden med filosofi som huvud- eller biämne, men även historie- och litteraturstuderanden torde ha nytta av kursen. Kursen berättigar till 3 p eller 2 sv. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursmaterialet på denna webbplats bör inte läsas helt okritiskt. Det utgör en eklektisk sammanställning av olika tolkningar av metaforer och metaforernas relevans för filosofin. En del tolkningar är föreläsarens egna.


Föreläsningar

Bonga metaforer

Tent


Troper Teorier om metaforer
MetaforAristoteles tolkning av metaforer
LiknelseVicos historiefilosofiska tolkning av metaforer
MetonymiWhites metahistoriska tolkning av metaforer
SynekdokeLakoff och Johnson om metaforer
IroniMetaforernas betydelse för förståelse
Hyperbol
Litotes
Symbol
Allegori
Döda metaforer
Paradigm

W

- - http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi