Hyperbol

Med en hyperbol förstår man en överdrift. Överdriften är i regel så grov att mottagaren förväntas förstå att uttrycket inte skall tas bokstavligt. Det är inte alltid entydigt om vi har en hyperbol eller en metafor (eller synekdike). I satsen "Odysseus har gjort tusen ädla gärningar" kunde "tusen" betraktas som en överdrift. I Om diktkonsten ser Aristoteles emellertid här en metafor av typen transport från arten (det speciella eller individuella) till släktet (det allmänna). Talet tusen är enligt Aristoteles alltså ett exempel på många.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metafor    ralf.wadenstrom@helsinki.fi