SISÄLTÖ

English abstract
Longer (unedited) abstract
EECERA: paper overheads
Childs perception of change: Interview outline


A. Tutkimuksen lähtökohdat, ongelmat, menetelmät ja käytännön suoritus.

1 Johdanto
2 Lapsi muuttuu tilanteissa
3 Lapsi muuttaa tilanteita
4 Muutoksen hahmottaminen ja tutkiminen
5 Tutkimusongelmat ja tutkimustehtävät
6 Tutkimusmenetelmät
    6.1 Havainnointi
   6.2 Lasten haastattelu
   6.3 Henkilökunnan arviot
   6.4 Kysely vanhemmille

 

B. Mitä lasten päiväkodissa tapahtuu?
7 Päiväkodin keskimääräinen toiminta
    7.1 Mitä päiväkodissa tehdään?
        7.1.1 Päiväkodin vuorovaikutuksen tuloksena syntynyt toimintatapojen jakauma
        7.1.2 Toimintojen jakautuminen aamupäivän aikana
        7.1.3 Toimintatapojen jakauman vertailu päiväkodeittain
   7.2 Mitä lapset tekevät päiväkodissa?
        7.2.1 Lasten toiminnan keskimääräinen jakautuminen
        7.2.2 Lasten ryhmän mukaisen toiminnan vaihtelu ruokailussa, perushoidossa ja ohjatussa toiminnassa
        7.2.3 Lasten toiminnan jakautuminen vapaan leikin aikana
        7.2.4 Lasten toiminnan jakautuminen ulkoilun aikana
        7.2.5 Lasten sisäleikin ja ulkoleikin vertailu
        7.2.6. Lasten tarkkaavaisuuden yleinen jakautuminen
        7.2.7. Lasten toimintaan sitoutuneisuuden yleinen jakauma
   7.3 Päiväkotitilanteiden muuttuminen: muokkautuvatko lapset vai muokkaavatko lapset päiväkotitilanteita?
        7.3.1. Lasten muuttumisen/muuttamisen yleinen jakauma
        7.3.2. Lasten muuttumisen/muuttamisen vaihtelu eri päiväkotitoiminnoissa
        7.3.3. Lasten muuttumisen/muuttamisen suhteelliset osuudet eri vapaan leikin toiminnoissa
        7.3.4. Lasten mukautumisen/mukauttamisen suhteelliset osuudet eri ulkoilutoiminnoissa
        7.3.5. Lasten mukautuvan/mukauttavan toiminnan jakautuminen aamupäivän aikana
        7.3.6. Lasten mukautuvan/mukauttavan toiminnan jakautumisen vertailu päiväkotien välillä
        7.3.7. Lasten mukautuminen/mukauttaminen ja lasten tarkkaavaisuus
7.3.8. Lasten toiminnan muokkaamisen ja siihen sitoutumisen välinen suhde
   

C Miten lapset näkevät erilaiset päiväkotitilanteet?
8 Lasten näkemyksiä heille tärkeistä päiväkotitilanteista
   8.1 Ajatellaan että olet leikkimässä ja että jollain toisella onkin juuri se tavara millä sinä haluisit leikkiä. Mitä teet?
   8.2 Mitä sinä sitten teet kun olet leikkimässä ja joku tulee häiritsemään sinua ja keskeyttämään sun leikkiä?
   8.3 Ajatellaan että olet leikkimässä jonkun kanssa ja toinen haluaakin vaihtaa leikkiä. Mitä sitten teet?
   8.4 Mitäs sitten jos kaveri ei suostukaan leikkimään sun kanssa. Mitä teet?
  8.5 Ajatellaan semmosta tilannetta että joku tulee kiusaamaan sinua. Mitä sinä sitten teet?
   8.6. Kun tulee semmoinen tilanne, että aikuinen tulee keskeyttämään ja lopettamaan sun leikkiä niin mitä sinä sitten teet?
   8.7. Ajatellaan että olet leikkimässä kaverin kanssa ja sinä haluaisitkin jo vaihtaa leikkiä mutta kaveri ei. Mitä sinä teet?
   8.8 Mitäs sitten jos päiväkodissa käy niin, että aikuinen ei suostu leikkimään sun kansssa. Mitä teet?
   8.9 Ajatellaan että olet pelaamassa peliä jonkun kanssa ja toinen ei noudata pelin sääntöjä. Mitä sitten teet?
   8.10 Mitäs sitten jos olet juuri tekemässä jotain tärkeää työtä ja joku tulee häiritsemään sinua, niin mitä teet?
   8.11 Ajattele sellaista tilannetta että työsi menee pilalle ja sinä etyösi menee pilalle ja sinä epäonnistut. Mitä sinä silloin teet?
   8.12 Mitä sinä teet jos joku vie sulta sun tavarasi?
   8.13 Ajattele että päiväkodissa aikuinen hermostuu sinuun ja moittii sua. Mitä sinä teet silloin?
   8.14 Päiväkodista ei saa lähteä yksin kotiin kesken päivän mutta sinä haluaisit jo kotiin, tulee koti-ikävä. Mitä sinä sitten teet?
   8.15 Mitäs kun olet päiväkodissa muiden kanssa ja jäät päiväkodissa muitten keskellä yksin. Mitä teet?

D  Miten lasten näkemykset ja päiväkotitilanteiden muotoutuminen ovat yhteydessä keskenään?
9 Lasten suhtautuminen päiväkotitilanteisiin ja orientoituminen niissä
    9.1 Lapsen mukautuva  orientaatio
    9.2 Lapsen osallistuva orientaatio
    9.3 Lapsen mukauttava orientaatio
    9.4 Lapsen irtautuva orientaatio
    9.5. Lapsen epätietoinen orientaatio
    9.6. Lapsen toiminnan suuntautuminen ja suhde tilanteeseensa

E Muuta mielenkiintoista
Mihin lapset kohdistavat huomionsa päiväkodissa?
Lasten tarkkaavaisuuden jakautuminen eri sisäleikkitilanteissa.
Miten paljon lapset sitoutuvat toimintaansa eri tilanteissa?
Lasten sitoutuneisuuden jakautuminen sisäleikissä
Lasten toimintaan sitoutuneisuuden ja havaitsemisen kohteen väliset yhteydet


Lähteet
Liitteet
   
-Havainnointimittari
    - Muutoksen hahmotuksen mittari
    - Opettajien arviointikaavake
    - Vanhempien arviointikaavake
    - Tutkimuksen muuttujaluettelot