Lukion Filosofia
Filosofian oppisanasto
 
 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z] [Ä] [Ö]


Metafysiikka

Kaikkein laajimmassa merkityksessään "metafysiikka" tarkoittaa teoriaa todellisuudesta (kun sana "todellisuus" ymmärrettään kaikkein laajimmassa merkityksessään). Tässä mielessä metafysiikka pitää sisällään ontologian (teorian siitä, millaisista olioista ja ilmiöistä maailma koostuu, "mitä on olemassa") ja epistemologian (teorian siitä, miten ihminen voi - järkensä ja havaintojensa kautta - saada tietoa maailmasta). Metafyysiset teoriat käsittelevät olevaa ja olemassaoloa yleensä - sitä mitä tarkoittaa että jotain "on olemassa". (Onko Mikki Hiiri olemassa? Onko se olemassa "samalla tavalla" kuin Bill Clintonin kissa Socks on olemassa? Jos kaksi olentoa on olemassa, miten ne voivat olla olemassa "eri tavalla"? Jos Mikki Hiiri ei ole olemassa, niin mikä tekee todeksi/epätodeksi sellaiset väitteet kuten "Mikki Hiiri käyttää aina hanskoja" tai "Aku Ankan auton rekisterinumero on 313"?).

Metafyysiset teoriat ovat sovellusalaltaan laajempia kuin (luonnon)tieteelliset teoriat, jopa kosmologia, koska nämä tutkivat vain aineellisen luonnon koostumusta ja erilaisia järjestymistapoja (se oletus, että kaikki mitä on olemassa on luonnontieteellisesti tutkittavissa on itsessään metafyysinen hypoteesi - näkemystä kutsutaan naturalismiksi - samoin kuin oletus, että kaikki mitä on olemassa koostuu aineesta - tätä kutsutaan materialismiksi).

Metafyysiset teoriat ovat myös jossain mielessä luonnontieteellisiä teorioita "syvemmällä", tai niiden "taustalla", metafysiikassa näet kyseenalaistetaan ja arvioidaan kriittisesti sellaisia ongelmia ja oletuksia, joita luonnontieteessä on pidettävä "jo ratkaistuina" tai "itsestään selvinä", annettuina (tieteellisen ajattelun postulaatteja).

Sana "metafysiikka" juontaa juurensa Aristoteleen filosofiasta. Aristoteleen kirjoituksissa "metafysiikkaa" ovat "ensimmäistä filosofiaa" käsittelevät kirjoitukset. Ensimmäinen filosofia oli Aristoteleelle kaikista filosofian osa-alueista yleisin ja perustavanlaatuisin; siinä missä muut (luonnon)filosofian osa-alueet tarkastelivat aina vain osaa todellisuudesta (ja aina jostain rajoitetusta näkökulmasta), metafysiikka tarkasteli todellisuutta ylipäätään. Biologia tarkastelee olioita siinä määrin kuin ne olivat elollisia, fysiikka siinä määrin kuin ne olivat aineellisia, aineellisen maailman liikelakien alaisia, psykologia tarkastelee olioita siinä määrin kuin ne ovat mentaalisia, ja moraaliteoriat siinä määrin kuin ne ovat ajattelevia ja tuntevia moraalisia toimijoita. Metafysiikka puolestaan tarkastelee olioita siinä määrin kuin ne ovat olemassa. Aristoteleen metafyysisissä tarkasteluissa kysytään: mitä voidaan sanoa olioista pelkästään sen perusteella, että ne ovat olemassa (riippumatta siitä, ovatko ne aineellisia, eläviä, mentaalisia sen enempää kuin moraalisiakaan)? Tätä "ensimmäistä filosofiaa" alettiin kutsua nimellä metafysiikka 100-luvun jKr. jälkeen, sillä silloin tuli tavaksi järjestää Aristoteleen kirjoitukset niin että ensimmäistä filosofiaa käsittelevät teokset tulivat fysiikkaa käsittelevien kirjoitusten jälkeen, jolloin niille annettiin yhteinen nimi "Ta meta ta fysika" l. "Se mikää tulee fysiikkaa käsittelevien kirjoitusten jälkeen".


Aloitussivu Filosofian oppisanasto Käsitekartat Suuria filosofeja Filosofian historian kehityslinjoja Linkkejä muualle Kartta sivuston sisällöstä, sivuston tai sen osien lataaminen omalle koneelle, palaute, tietoja tekijästä


© Otto Lappi 2001 (otto.lappi@edu.espoo.fi).
Sivu päivitetty viimeksi 22/06/2001.