Lukion Filosofia
Filosofian oppisanasto
 
 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z] [Ä] [Ö]


Kategorinen imperatiivi

Kantin moraaliteorian kulmakivi, yleinen moraalilaki jonka noudattaminen on jokaisen järjellisen olion velvollisuus. Teko on moraalinen jos ja vain jos se on toteutettu kategorisen imperatiivin velvollisuutta noudattaen. Tunnetuin kategorisen imperatiivin muotoilu on:

"Toimi aina vain sellaisen maksiimin [itse itsellesi asettaman toimintasäännön] mukaisesti, jonka voisit aidosti toivoa tulevan yleiseksi laiksi jota kaikki muutkin noudattaisivat".

Tämä ohje muistuttaa monissa uskonnoissa esiintyvää ns. "kultaista sääntöä" (esim. kristinuskossa vuorisaarnassa esiintyvää kehoitusta tehdä lähimmäisilleen se, minkä itse haluaisi itselleen tehtävän).

Imperatiivi (määräys, käyttäytymisohje) on "kategorinen", koska se ei viittaa mihinkään itsensä ulkopuoliseen päämäärään (esim. onnellisuuden, nautinnon tai luonteen jalouden saavuttamiseen) - vastaavasti imperatiivi jota noudattamalla pyritään johonkin itse säännön noudattamista "korkeampaan" tai "parempaan" päämäärään on hypoteettinen imperatiivi.


Aloitussivu Filosofian oppisanasto Käsitekartat Suuria filosofeja Filosofian historian kehityslinjoja Linkkejä muualle Kartta sivuston sisällöstä, sivuston tai sen osien lataaminen omalle koneelle, palaute, tietoja tekijästä


© Otto Lappi 2001 (otto.lappi@edu.espoo.fi).
Sivu päivitetty viimeksi 22/06/2001.