Lukion Filosofia
Filosofian oppisanasto
 
 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z] [Ä] [Ö]


Determinismi

Ontologinen teoria, jonka mukaan mikään ei tapahdu sattumalta tai ilman riittävää syytä, vaan asiat tapahtuvat välttämättä (ks. modaliteetti) niin kuin tapahtuvat. Determinismille voidaan antaa hieman erilaisia määritelmiä sen mukaan miten tämä "välttämättömyys tulkitaan":

  1. Yhden määritelmän mukaan kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu välttämättä, eikä mikään muu asiantila tai historiankulku kuin se mikä aktuaalisesti toteutuu ole edes periaatteessa mahdollinen.
  2. Lievemmän determinismin määritelmän mukaan kaikki tapahtumat ovat niitä edeltävien kausaalisten syiden determinoimia, ts. siinä määrin kuin tapahtumaa edeltänyt kausaalinen historia on toteutunut, ei enää ole mahdollista, että jokin muu seuraus toteutuisi. On kuitenkin ajateltavissa, että kausaaliketjun alkuunpanneet ensimmäiset syyt, t. alkutila, olisi ollut toisenlainen, jolloin kausaaliketjustakin olisi tullut toisenlainen.
  3. Usein determinismi tarkoittaa myös sitä että kaikkea sitä mitä tapahtuu, ohjaavat deterministiset ja poikkeuksettomat luonnonlait (esim. fysiikan lait). Tällöin tapahtumat ovat niitä edeltävien syiden determinoimia, kuten edellisessäkin määritelmässä, mutta lisäksi oletetaan että kausaaliketjussa toistaan seuraavat tapahtumat toteuttavat joitakin yleisiä lainalaisuuksia. (Mikään tässä ei kuitenkaan vielä määrää, että luonnonlakien olisi oltava sellaiset kuin ne ovat, ja siis voidaan kuvitella että samasta alkutilastakin voisi (deterministisesti) seurata erilaisia vaihtoehtoisia kehityshistorioita sen mukaan millaiset luonnonlait tapahtumakulkua määrittelevät.

Määritelmistä ensimmäinen perustuu antiikin kreikassa käytettyyn välttämättömyyden käsitteeseen, kun taas määritelmistä toinen voidaan muotoilla vasta keskiajalla syntyneiden välttämättömän ja mahdollisen käsitteen filosofiesten tulkintojen avulla. Kolmas määritelmä liittyy uuden ajan matemaattis-luonnontieteelliseen maailmankuvaan ja erityisesti fysiikkaan. Kun fysiikassa puhutaan indeterminismistä, tarkoitetaan sillä yleensä sitä, että tapahtumien kulkua säätelevät kylläkin poikkeuksettomat luonnonlait, mutta että nämä lait eivät ole muodoltaan deterministisiä (ei siis sitä, että tapahtumat eivät aina noudattaisi luonnonlakeja, kuten määritelmässä kaksi).


Aloitussivu Filosofian oppisanasto Käsitekartat Suuria filosofeja Filosofian historian kehityslinjoja Linkkejä muualle Kartta sivuston sisällöstä, sivuston tai sen osien lataaminen omalle koneelle, palaute, tietoja tekijästä


© Otto Lappi 2001 (otto.lappi@edu.espoo.fi).
Sivu päivitetty viimeksi 22/06/2001.