Lukion Filosofia
Filosofian oppisanasto
 
 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z] [Ä] [Ö]


Deduktiivinen päättely

Päättely, jossa jokin väite joka halutaan todistaa (johtopäätös) päätellään loogisesti sitovien päättelyaskelten kautta tietyistä lähtöoletuksista (premisseistä). Premissit voivat olla joko yleisesti hyväksyttyjä/itsestäänselviä, tai vain hypoteettisesti totena pidettyjä. Oleellista loogisessa sitovuudessa (t. deduktiivisessa pätevyydessä) on, että jos sitoudutaan premissien totuuteen, niin on pakko hyväksyä myös johtopäätöksen olevan tosi, koska sikäli mikäli päätelmä on deduktiivisesti pätevä, ei voi olla niin että premissit olisivat tosia mutta johtopäätös epätosi. (Tämän takia deduktiivista päättelyä sanotaan "totuuden säilyttäväksi" - deduktiivisen päättelyn avulla voidaan tosista premisseistä johtaa pelkästään tosia johtopäätöksiä).


Aloitussivu Filosofian oppisanasto Käsitekartat Suuria filosofeja Filosofian historian kehityslinjoja Linkkejä muualle Kartta sivuston sisällöstä, sivuston tai sen osien lataaminen omalle koneelle, palaute, tietoja tekijästä


© Otto Lappi 2001 (otto.lappi@edu.espoo.fi).
Sivu päivitetty viimeksi 22/06/2001.