1.3.2020 ML reunakuva

Helsingin yliopiston Venäjä-seura

VERKKOSIVUMME VENÄJÄ-SEURASSA

Jäseneksi voi liittyä
Suomi-Venäjä-Seuran verkkosivuilta löytyvän lomakkeen täyttämällä, osastohan on
Helsingin yliopiston Venäjä-seura.Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt Suomi-Venäjä-seuraa ja tähän liittyen on näkökulmia ja kannanottoja.

Ajankohtaista toimintaa


Aikaisemmin tapahtunutta ym.Moskovan toukokuuta 2015. KUVA Irma Reijonen

reunakuva


Yhdistyksen toiminnan yleinen kuvaus:

Helsingin yliopiston Venäjä-seura on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva yliopistolaisten ja alumnien parissa venäläistä kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntaa tunnetuksi tekevä seura.
Osasto järjestää esitelmätilaisuuksia, lukupiirejä, venäläistä elokuvaa esitteleviä elokuvailtoja sekä retkiä erilaisiin kulttuurikohteisiin ja -tapahtumiin. Vuosittain osasto järjestää matkan lähialueille tai johonkin muuhun venäläiseen kohteeseen.

Yhdistyksen sähköpostilistalle voi ilmoittautua:
"Lähettämällä maili osoitteeseen majordomo@helsinki.fi ja mailin ekalle riville komento subscribe svs-yo@helsinki.fi subject rivin tulee olla tyhjä."
Tarkemmin näistä postilistoista kerrotaan HY:n tietotekniikkaohjeissa

Yhdistys tukee myös Pelastakaa lapset r.y:n kummilapsitoimintaa Venäjällä.

HUMANITÄÄRISEEN TOIMINTAAN LIITTYEN...
Anja Mankilan selostusta Viipurin alueella tapahtuneesta vapaaehtoistyön arjen ahertajien tarinoin.


Helsingin marraskuuta 2017. KUVA Matti Leskinen