After Parker, 1982, and McCourt, Chapman, Buchheim & Mishler, 1996-1998 [“The Tree of Life”]

  Viridiplantae (green plants; vihreät kasvit)

    Prasinophyta [Prasinophyceae]
      Pedinomonadales
      Monomastigales
      Pyramimonadales
      Pterospermatales
      Chlorodendrales
    Ulvophyceae
      Ulvales
    Trebouxiophyceae
    Chlorophyceae [Volvocida] (ruskolevät; brown algae, kelp)
      Volvocales
      Tetrasporales
      Chlorococcales
      Chlorosarcinales
      Microsporales
      Oedogoniales
      Chaetophorales
      Ulotrichales
      Ctenocladales
      Prasiolales [Schizogoniales]
      Sphaeropleales
      Acrosiphoniales
      Cladophorales
      Siphonocladales
      Bryopsidales
      Dasycladales
    STREPTOPHYTA
      Chlorokybales
      Klebsormidiales
      Zygnematales
      Charales [Charophyceae] [a group of green freshwater algae]
      Coleochaetales [paraphyletic]
      Embryophyta (landplants; maakasvit)

Reference(s):