Taimikkomittauksia Hyytiälässä 11.-24.7.2012


Takaisin

Mittausten tarkoituksena oli hankkia maastoaineistoa 'multifootprint' -laserkeilauksen (5.7.2012) referenssiksi. Maastoaineisto koostuu GPS:llä paikannetuista kasvilaji ym. näytteistä. Lisäksi otettiin valokuvia, joista näkyy kasvillisuuden tila keilauksen aikaan. Näytteiden paikannukseen käytettiin Trimble VRS-GPS -laitteistoa (Trimble G8 -vastaanotin + maastotietokone).

Aineistot

Mittaussuunnitelma (docx)
Mittausdata (xlsx)
Taimikoiden kuviotiedot (txt)
Valokuvaindeksi (xlsx) (täysikokoiset kuvat CD:llä)
GPS-havainnnot, laittteen job-tiedostot sekä exportatut txt-tiedostot (kansio). Job-tiedostot luettavissa Trimble Business Center -ohjelmalla.

1. Kasvilajinäytteet

Näytteitä eri kasvilajeista (puut sekä muu kasvillisuus taimikoissa). Puut ovat pääasiassa yli 2 m taimia, joissa voi olettaa laserkaikujen 0.5 m säteellä tulleen ko. puusta. Puita, joiden latvuksen lähellä kasvoi toista puulajia, pyrittiin välttämään. Jos vieressä olevat puut olivat samaa puulajia, voitiin mitata myös tällainen ryväs. Useimmiten kuitenkin mitatut puut kasvoivat yksittäin. Yksittäisten puiden lisäksi mitattiin jonkin verran tiheysnäytteitä (koivu ja mänty). Nämä ovat yksittäisiä puita tai puuryhmiä, joissa lehvästön tiheys 0.5 m säteellä näytteen keskipisteestä arvioitiin silmänvaraisesti (asteikko 0-100). Muut kasvilajinäytteet ovat aloja, joilla kasvillisuus on samanlaista 1.0 m säteellä näytteen keskipisteestä. Näytteiksi valittiin lajeja/lajiryhmiä, joista oli mahdollista löytää tällaisia puhtaita esiintymiä. Näytteille arvioitiin kasvuston perittävyys välillä 0-100.

Puille määritetetyt tunnukset:
    -pituus (cm)
    -latvuksen kunto: 1 = normaali, 2 = hieman harsu, 3 = kuoleva (tämä tunnus on käytännössä turha, koska harsuja/kuolevia puita ei juuri taimikoissa ole)
    -kasvualusta: 1 = karu (matala kanerva, puolukka, sammal, jäkälä), 2 = rehevä (heinikkoa, alle 0.5 m), 3 = erittäin rehevä (heinää, horsmaa, vadelmaa, yli 0.5 m)
    -tiheysnäytteille latvuksen tiheys välillä 0-100, muille tiheys = 0

Muille kasvilajinäytteille määritettiin:
    -keskikorkeus (cm)
    -peittävyys (0-100)

Näytteet:
    -2-895: näytteittä eri taimikkokuvioilta
    -896-915: pajuja Kuivajärvestä laskevan joen varrella
    -916-999: näytteitä taimikkokuviolta nr 3
    -1000-1052: pajuja Alahyytiäläntien varrelta pellon reunasta
    -1053-1185: näytteitä taimikkokuviolta nr 2 ja 9
    -1186-1214: raitoja sahatien varresta
    -1215-1259: koivun tiheysnäytteitä kuviolta 17, eivät välttämättä hyviä, koska rehevä kenttäkerros (horsmat ym.) sekoittaa signaalia
    -1260-1304: koivun tiheysnäytteitä kuviolta 3
    -1305-1332: näytteitä tuoreista 2v. taimikoista Alahyytiäläntieltä lähtevän piston varrella (UPM:n taimikoiden vieressä)
    -1333-1350: näytteitä Lapinkankaan mäntytaimikoista ja tien vierestä (mukana joku koivun tiheysnäyte)
    -1351-1481: näytteitä tien vierustoilta (Ala-Hyytiälän tie, Forstitie, mukana joitakin koivun tiheysnäytteitä), lisäksi näytteitä hiekkateiltä Z-tarkkuuden arviointia varten (koodi 30)
    -1482-1556: männyn tiheysnäytteitä kuviolta 15
    -1557-1579: hiekkatietä Lapinkankaalla
    -1580-1631: heinäpeltoa aseman vieressä (timotei)
    -1632-1682:  hiekkatietä (Texasin rata)
    -11580-11602: koivun tiheysnäytteitä + muutama muu kasvilaji, Ala-Hyytiäläntien varresta

Kasvilajikoodit:

Koodi
Laji
Kuvat
1
Mänty
a (karu), b (rehevä)
2
Kuusi
a (karu), b (rehevä)
3
Koivu
a (karu), b (rehevä)
4
Leppä
a (karu), b (karu)
5
Pihlaja
a (rehevä), b (rehevä)
6
Raita
a (rehevä),
7
Paju
a (rehevä)
8
Haapa
a (karu), b (rehevä)
10
Kanerva
a, b
11
Sammal (puolukkaa seassa)
a, b, c
12
Hakkuutähde
a
13
Paljas maa
a, b
14
Poronjäkälä (Cladina/Cladonia sp.)
a, b, c
15
Matala heinä (vihreä)
a, b, c
16
Vadelma
a, b, c
17
Maitohorsma
a, b, c
18
Korkea heinä (vihreä)  (esim. Calamagrostis sp.)
a, b, c, d, e
19
Tuleentunut heinä (pääasiassa Deschampsia flexuosa)
a, b
20
Suopursu
a
21
Sananjalka
a, b
22
Heinäpelto (timotei)

30
Hiekkatie

   
2. Kalibrointinäytteet

Laserin kalibrointia varten mitattiin alueita (polygonit), joissa pinta homogeenista ainetta.

Näyte
Kuvaus
Kuvia
1
Hiekkakuoppa lapinkankaalla, alueen rajat mitattu GPS:llä
a, b, c, d
2
Jalkapallokenttä, nurmikkoa
a
3
Jalkapallokentta, nurmikkoa, hieman vihreämpi kuin alue 2
a

3. Koealat

Taimikoista mitattiin ja paikannettiin koealoja, joilta mitattiin runkoluku ja keskikorkeus puulajeittain (ma, ku, ko, muu) sekä kuvailtiin pintakasvillisuutta ja arvioitiin hoitotarve.

1


11


21


31


41


51


61


71