Takaisin, Back

Hyytiälän Kaukokartoituskoekenttä ----               Maasto- ja kaukokartoitusaineistojen dokumentaatiota
Hyytiälä Forest Remote Sensing Test Field ---- Documentation

Ilkka Korpela. Aug 29, 2016
Homepage


  Ilkka Korpela @ Sahatie plot Aug 2007 DEMs for the sites with tacheom. or LiDAR

Sivuston kautta on pääsy:
These pages allow access to:
  • Muiden aineistojen dokumentointiin (GPS-hav., vaaitushav.) Other miscellaneous (terrain profiles, leveling campaigns, GCPs, etc.)

  • Weather data - incoming solar radiation obs etc. - SMEAR II station is in the middle of the experiment (Link)
Sivuston kautta saatava aineistojen käyttö opetukseen on vapaata. Tutkimus- tai kaupallisesta käytöstä tulee sopia erikseen.
The data available through these pages can freely be used for teaching. Use for research or commercial purposes requires permission.