TeachingAdvanced Macroeconomics 3 (2021): Monetary Policy and Business Cycles

The module 3 of the FDPE core course on macroeconomics.

Money and monetary policy, ECOM-434, 2021

Master's and PhD field courseOLD COURSES 

Tutkielmaseminaari/Advanced Seminar

Will start on January 17, and continue on Tuesdays 16-18, Place: sh 2 

Taloustieteen sovelluksia -kurssin luento

Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet

ECOM-G313 Macroeconomics 2

Master's course on Macroeconomics. 


TA2 luento Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat.


Macroeconometrics

(Y1) Masters' (and PhD - see the course website) course on econometrics of macroeconomics. Shares some material of the "Structural Macroeconometrics" course below. See syllabus.

I will accept PhD students to the course too. They will obtain tuned exercises and exam. See the course website!

KA1. Kansantaloustieteen perusteiden kurssi: makrotaloustieteen osuus

Syksy 2013

FDPE Macroeconomic Theory: Part II, spring 2012 — Section 2: Monetary Theory

The forthcoming FDPE course will be pretty similar to the 2011 version. The current link directs you to the Trondheim version of the course.


Department of Economics at NTNU (Trondheim, Norway), Ph.D. course: Macroeconomics and monetary policy

Structural Macroeconometrics (SMA11)

May 2011

KA1. Kansantaloustieteen perusteiden kurssi: makrotaloustieteen osuus

Syksy 2011


FDPE Macroeconomic Theory: Part II, spring 2011 — Section 2: Monetary Theory

The forthcoming FDPE course will be pretty similar to the 2010 version. See  the course web site!


FDPE Macroeconomic Theory: Part II, spring 2010 — Monetary Theory

Course syllabus. It has a formal website that also contains section 1 (Markus' part). The information regarding the section 2 that introduces monetary policy to dynamic macro models can be found from my site.


Monetary Policy in Dynamic Macro Models


Opetusnäyte

Julkinen opetusnäyte Helsingin Yliopiston Valtiotieteellinen tiedekunta Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos teemasta "Korkojen aikarakenne".

Luentokalvot (tulostettava versio)


Raha- ja pankkiteorian kurssi (HKKK)

Luentomateriaali poistettu netistä väärinkäytösten vuoksi.


Back to my homepage