--

Föreläsning 19.11

Följande ämnen behandlades:

Skolastiken
Universalstriden
Thomas av Aquino
Nya tiden
Francis Bacon

Föreläsningar

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria