Kirjat ja liitteet
Teologiset aikakauskirjat ja teologiset aikakauslehdet, muut teologiset julkaisut
Vastaavana päätoimittajana/toimittajana
Kirja-arvostelut
Sähköiset tiedotusvälineet
Kristillisten yhteisöjen lehdistö
Muu lehdistö
Julkaisut kirkon keskushallinnon työyhteydessä
Raportit
Muut julkaisut
Lehdistötiedotteet

Kirjat  -  Timo Vaskon kaikki julkaisut ja esitelmät : Kansallisarkisto, Helsinki. Listan lopussa liitteet 1-4

2012 Matti Korpiaho & Timo Vasko (toim.), Kristuksen lähettäminä maailmassa: Suomen lähetysneuvosto 1919-2011. Suomen läehtysneuvosto: Helsinki.

2011 Pekka Y. Hiltunen & Timo Vasko. Hyvä tietää uskontodialogista. Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille. Hyvä tietää  uskonnoista ja elämänkatsomuksista -julkaisuja 1. Kirkkohallitus: Helsinki.

2011 Johannes Damaskolainen kristinuskon ja islamin välisessä vuoropuhelussa 700-luvulla. Kirkko ja islam -julkaisuja 3. Kirkkohallitus: Helsinki.

2007 Heidi Hirvonen & Timo Vasko (Toim.) Hyvä tietää islamista: kirkko ja islam. Kirkko ja islam -julkaisuja nro1. Kirkkohallitus: Helsinki.

2004 Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa. ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki. 

2003 Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaan. Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki. (HY/teologisen tiedekunnan opinto-oppaassa) 

2003 From the Creation to the Kingdom of God: The Concept of God`s Revelation by the Reform Jew Schalom Ben-Chorin in Dialogues with Christianity and Islam. Peter Lang: Frankfurt am Main & Berlin & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien.

1999 Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa. STKJ 216. Helsinki. (HY/teologisen tiedekunnan opinto-oppaassa)

1999 & & Timo Vasko, Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa. Kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. SKHS 182.

1991 Luterilainen lähetyskäsitys Foundations of Lutheran Mission. Helsinki. (HY/teologisen tiedekunnan opinto-oppaassa).

1985 Die dritte Position. Der jüdisch-christliche Dialog bei Schalom Ben-Chorin bis 1945. Diss. Helsinki. (HY/teologisen tiedekunnan opinto-oppaassa).

1978 Rukouksen aika - rukouksen, transsendenttisen mietiskelyn (TM) ja joogan välistä rajankäyntiä. Helsinki.

1976 Kuusi uskontoa kristityn näkökulmasta. Kristitty ja Jumalan lapset, Guru, Kristillinen tiede, Bahá`i-usko, Maailman kristinuskon yhdistämisseura. Helsinki.

1974 Kirkkokäsikirjan lapsikastekaavan uudistustyö 1900-luvulla. Painamaton pro gradu -työ. HYTTK. 

LIITTEET 1-4

LIITE 1 Timo Vaskon luentotoiminta yliopistoissa Erlangen, Helsinki

Tarkemmin https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/ ja http://www.helsinki.fi/~tvasko/ (informaatio kokonaisuudessaan)

Vuodesta 1999- missiologian dosentti, Helsingin yliopisto

Kts. Yliopistossa viranhoito ja CV http://www.helsinki.fi/~tvasko/

Kts. Verkostoituiminen http://www.helsinki.fi/~tvasko/

  

LIITE 2 Arvioita Timo Vaskon tieteellisestä toiminnasta missiologina

Mika Vähäkangas: Missiologiaa suomalaisittain – Jalagin, Seija & Löytty, Olli & Salakka, Markku: Kaikille kansoille, Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. SKS: Helsinki 2010, sivu 341.

Carl F. Hallencreutz: Missiologi in Norr. Suomalaisten missiologien esittelyä.  – NIME-Informationen 1994,  s. 6 (4-15). Uppsala 1994.

Carl F. Hallencreutz: Landvinningar inom NIME:s arkivprojekt. – NIME-

Informationen 1994, s. 28 (ss. 26.- 28. Uppsala 1994.

Carl F. Hallencreutz & Gudmundur Gudmundsson, Rapporter: 1. NIME:s verksamhetsberättelse 1993/1994, s. 32 (ss. 29-32); NIME:s medlemmar, s. 39 (ss. 39-42) .  – NIME- Informationen 1994. Uppsala 1994.          

Arne B. Samuelsen: MISSIO NORDICA / MISSNORD – en presentasjon. Momenter tilrefleksjon for beslekted emneområder. – NIME-Informationen 1994, 16-25. Uppsala 1994.

 

LIITE 3 Timo Vaskon teosten kirja-arvosteluja 1976 – 2012 

 Matti Korpiaho & Timo Vasko (toim.): Evankeliumin asialla - Suomen Lähetysneuvosto 1919 – 2011. Suomen lähetysneuvosto (SLN).  Helsinki 2012

 -Johanna Södö: Lähetystyön kokovartalokuva (kirja-arvostelu) – Kirkkomme Lähetys 2/2013, s. 29

 -Reijo Arkkila (kirja-arvostelu): Matti Korpiaho & Timo Vasko (toim.): Evankeliumin asialla - Suomen Lähetysneuvosto 1919 – 2011. Suomen lähetysneuvosto (SLN).  Helsinki 2012. –Sanansaattaja 42/2012, s. 10.

 -Kari Eskelinen (kirja-arvostelu) – Kirkkomme Lähetys 2/2012, s. 34

 -Kari Eskelinen (kirja-arvostelu) – Lähde-lehti 10.7.2012, s. 8  Internetissä: http://www.sansa.fi/uutiset/yhteinenpaamaaraonohjannutsuomalaistalahetystyota.html 2.10.2012 Yhteinen päämäärä on ohjannut suomalaista lähetystyötä alusta asti

 -Juhani Koivisto (kirja-arvostelu) – Vie Sanoa 4/2012.

 -Vuokko Vänskä (kirja-arvostelu) – Uusi Tie 40 /2012

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/2788/tutkimus_lahetystyosta_suomalaisen_lahetystyon_kasvu_huikeaa 24.9.2012 Tutkimus lähetystyöstä: Suomalaisen lähetystyön kasvu huikeaa | Uusi Tie | Vuokko Vänskä

Timo Vasko, Missiologia ja uskonnot. Johdatus missiologiaan ja uskontoteologiaan. Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki 2003

 -Matti Repo (kirja-arvostelu) –  Hiippakunta; Tampereen hiippakunnan hiippakuntalehti 2 2003, 23.

 -Seppo Rissanen (kirja-arvostelu) – Lähetyssanomat 8 2003, 45

 -Heikki Tervonen (kirja-arvostelu) – KOTIMAA 20 16.5.2003 s. 21.

 -Juhani Lindgren (kirja-arvostelu) – Perusta 4 2003, 229-232.

 Timo Vasko, Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa. ”Lähetys ja evankelioiminen – ekumeeninen julkilausuma” (1982) ja ”Lähetys ja evankelioiminen  ykseydessä tänään” (1999). Yliopistopaino & Helsinki University Press: Helsinki 2004

 -Hanna Palovuori (kirja-arvostelu) – KOTIMAA 39/ 24.9.2004 s. 26

 -Seppo Suokunnas (kirja-arvostelu) – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2/2004, 44.

 Timo Vasko, From the Creation to the Kingdom of God: The Concept of God`s Revelation by the Reform Jew Schalom Ben-Chorin in Dialogues with Christianity and Islam. Peter Lang: Frankfurt am Main & Berlin & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien 2003

 -Gerrie Lubbe (Dep. of Religious Studies, UNISA, Pretoria S-Africa. (kirja-arvostelu) – Missionalia Volume 32 No. 1, April 2004, 144.

 -Matti Korpiaho (kirja-arvostelu) –  Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2/2003, 42.

 Timo Vasko, Luomisesta Jumalan valtakuntaan. Schalom Ben-Chorinin ilmoituskäsityksen muodostuminen dialogissa kristinuskon ja islamin kanssa. STKJ 216. Helsinki 1999

-Svante Lundgren (kirja-arvostelu) – Teologinen Aikakauskirja – Teologisk Tidskrift 2 2000, 160-161.

-Markus Malk (kirja-arvostelu) – Menkää siis -lehti (Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat) 19.5.2000, 10.

Mirja Härkönen & Antti Raunio & Timo Vasko (toim.)

Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa. Kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen

toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. SKHS 182 Helsinki 1999

 -Jaakko Rusama (kirja-arvostelu) –  Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 1/2000, 34.

 -Jaakko Rusama (kirja-arvostelu)    Näköala Usikt Suomen ekumeeninen neuvosto. 4  1999,25-26.

Timo Vasko, Luterilainen lähetyskäsitys. Kirjapaja: Helsinki 1991

 -Reijo Arkkila (kirja-arvostelu) – Sanansaattaja 1.8.1991, 31.

 -Juhani Lindgren (kirja-arvostelu) – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission  /199160-61.

 Timo Vasko, toim. Lähetysteologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology Vol. 1 1991

-Jaakko Rusama (kirja-arvostelu) – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2/1991, 62-63.

Timo Vasko, "Tapahtukoon Sinun tahtosi - lähetystyö Kristuksen tavoin". Kirkkojen maailmanneuvoston missiologisia trendejä New Delhistä (196­1) San Antonioon (1989). Artikkeli

-Juha Väliaho (kirja-arvostelu) – Ekumeeninen vuosikirja 1989 Ekumenisk Årsbok, 1990, 49-72. Helsinki. – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2/1990, 60-61.

Timo Vasko, Die dritte Position. Der jüdisch-christliche Dialog bei Schalom Ben-Chorin bis 1945; Diss., Annales Societatis Missiologicae Et Oecumenicae Fennicae, nr. 48. Helsinki 1985

-Arnulf Baumann: Christlich-jüdische Gespräch seit 1938. – Israel als Gegenüber. Vom Alten Orient bis in die Gegenwart. Studien zur Geschichte eines wechselvollen Zusammenlebens. Hgg. von Folker Siegert. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2000. Timo Vaskon väitöskirjan Die Dritte Position Baumannin artikkelissa: sivut 490-495.

-Lewis John Eron (Temple B’nai Abraham, Livingston, NJ USA) kirja-arvostelu  – Journal of Ecumenical Studies 2 1991, 347-348

-Günter Liebisch (kirja-arvostelu) – Kyrka i förnyelse? Nordisk ekumenisk årsbok 1986-1987, 168-169.

-Arnulf H. Baumann (kirja-arvostelu) –  Friede über Israel (Saksan liittotasavalta BRD) 4 1988, 218-219.

-Karl-Johan Illman (kirja-arvostelu) – Nordisk Judaistik Scandinavian Jewish Studies Vol. 7 No 2 1986, 120-122.

-Abstract: – Mission Studies 9 1988, 115-116.

-Miikka Ruokanen (kirja-arvostelu) –  Teologinen Aikakauskirja – Teologisk Tidskrift 1 1987, 59-60.

-Abstract: T – International Review of Mission Volume LXXVII Nos. 311/312 July/October 1989, 474.

Timo Vasko, Christliches Zeugnis unter Juden in Europa. – Fundamentum. Zeitschrift der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie (FETA) Basel. Heft 2-4/1986

-Eino Murtorinne (kirja-arvostelu) – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 1/1988, 40.

Timo Vasko, Rukouksen aika - rukouksen, transsendenttisen mietiskelyn (TM) ja joogan välistä rajankäyntiä. Uusi Tie: Helsinki 1978

-Olavi Rimpiläinen (kirja-arvostelu) – Teologinen Aikakauskirja Teologisk Tidskrift 84. vuosikerta 1979, 464.

Timo Vasko, Kuusi uskontoa kristityn näkökulmasta. Kristitty ja Jumalan lapset, Guru, Kristillinen tiede, Bahá`i-usko, Maailman kristinuskon yhdistämisseura. Kirjaneliö: Helsinki 1976

-Kyösti Väänänen (kirja-arvostelu)  – Teologinen Aikakauskirja Teologisk Tidskrift 83. vuosikerta 1978,123-124.

 

LIITE 4 Timo Vaskon teologista toimintaa Saksan liittotasavallassa 1978-1984

Ernst Ludwig Schmidt: Evangeliumsdienst unter Israel durch die Evang.-luth. Kirche in Bayern. Seine Geschichte von 1945 bis 1992 dargestellt und dokumentiert von Ernst Ludwig Schmidt. Anhang: Begegnung von Christen und Juden. Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evang.-Luth. Kiche in Bayern e.V. (seit 1992). December 1999. Begegnung von Christen und Juden. Veren zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evang.-Luth. Kiche in Bayern e.V. Neuendettelsau (Geschäftstelle Lindenstr. 17, 91564 Neuendettelsau) 1999. 76 Seiten.

Merja Malmberg: Eurooppa lähetysalueena – kehityslinjoja ja tapahtumia Suomen ev.-lut. kirkon sisällä vuosina 1965-1984. Timo Vaskon työskentelystä Länsi-Saksassa 1978-1984. (Yleisen käytännöllisen teologian pro gradu –tutkielma, tammikuu 1998, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, opinnäytteet, arkisto) 

Timo Vasko: Das christliche Zeugnis unter den Juden in Europa im 20. Jahrhundert (bis 1981). – Mission erfahren gepredigt reflektiert. Prof. Dr. Niels Peter Moritzen zum 60. Geburtstag am 2.2.1988 von Schülern und Freunden gewidmet. Hgg. von Friedrich Huber und Paul Freiherr von Tucher. Erlangen. 2. Aufl. 1989.

Timo Vasko: Das Christliche Zeugnis unter den Juden im 20. Jahrhundert. – Mission erfahren, gepredigt, reflektiert. Prof. Dr. Niels Peter Moritzen zum 60. Geburtstag am 2.2. 1988 von Schülern und Freunden gewidmet. Hgg. von Friedrich Huber & Paul Freiherr von Tucher. Erlangen 1988, 68- 125. (1. Aufl.).

Timo Vasko: Christliches Zeugnis unter Juden in Europa. 1., 2. und 3.  Teil – Fundamentum (FETA). Heft 2/1986, 30-54; 3/1986, 32-49; 4/1986, 14-54. (Sveitsi Basel/Riehen). 

Timo Vasko: Das christliche Zeugnis unter den Juden in Europa im 20. Jahrhundert (bis 1981). – Mission erfahren gepredigt reflektiert. Prof. Dr. Niels Peter Moritzen zum 60. Geburtstag am 2.2.1988 von Schülern und Freunden gewidmet. Hgg. von Friedrich Huber und Paul Freiherr von Tucher. Erlangen. 2. Aufl. 1989.

Timo Vasko: Das Christliche Zeugnis unter den Juden im 20. Jahrhundert. – Mission erfahren, gepredigt, reflektiert. Prof. Dr. Niels Peter Moritzen zum 60. Geburtstag am 2.2. 1988 von Schülern und Freunden gewidmet. Hgg. von Friedrich Huber & Paul Freiherr von Tucher. Erlangen 1988, 68- 125. (1. Aufl.).

Timo Vasko: Christliches Zeugnis unter Juden in Europa. 1., 2. und 3.  Teil – Fundamentum (FETA). Heft 2/1986, 30-54; 3/1986, 32-49; 4/1986, 14-54. (Sveitsi Basel/Riehen). 

Timo Vasko & Ella Väänänen: Euroopan uudet haasteet. – Lähe­tettynä maailmaan –

Nykypäivän lähetystieto. Toim. Ritva Halmesmaa & Ella Väänänen. Helsinki 1985, 123-130.

Literaturschau zu Fragen der Weltmission Nr. 15 (für das Jahr 1988) Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft von Niels-Peter Moritzen unter Mitwirkung von Friedrich Huber und Hanna Justi. Beiheft der Zeitschrift für ;ission 2 / 1989, 89.

Timo Vasko: Neuendettelsaun teologinen korkeakoulu ja Erlangenin yliopisto (Ajan varrelta:

Teologian opiskelu ulkomailla)  – Teologinen aika­kauskirja 1984 4, 344-345.

Timo Vasko: Judenmission – ihre neutestamentliche Grundlage. – Fundamentum (FETA)

(Sveitsi,  Basel/Riehen) 1981 1, 91-95.

Timo Vasko: Kristillinen juutalaislähetys ja juutalainen dispora Euroo­passa –Kirkkomme

lähetys Vår kyrkas mission 1980 2, 18-22.