familia and genera from Wikipedia

<==o Antipatharia Milne-Edwards & Haime, 1857
  |--o Antipathidae
  | |-- Allopathes
  | |-- Antipathes Pallas, 1766
  | |-- Aphanipathes Brook, 1889
  | |-- Arachnopathes
  | |-- Cirrhipathes de Blainville, 1830
  | |-- Hillopathes
  | |-- Pteropathes
  | |-- Schizopathes
  | |-- Stichopathes
  | `-- Tylopathes
  |--o Aphanipathidae
  | |-- Acanthopathes
  | |-- Asteriopathes
  | |-- Distichopathes
  | |-- Elatopathes
  | |-- Phanopathes
  | |-- Pteridopathes
  | |-- Rhipidopathes
  | `-- Tetrapathes
  |--o Cladopathidae
  | |-- Chrysopathes Opresko, 2003
  | |-- Cladopathes Brook, 1889
  | |-- Heliopathes Opresko, 2003
  | |-- Hexapathes Kinoshita, 1910
  | |-- Sibopathes van Pesch, 1914
  | `-- Trissopathes Opresko, 2003
  |--o Leiopathidae
  | `-- Leiopathes Haime, 1849
  |--o Myriopathidae
  | |-- Antipathella
  | |-- Apanipathes
  | |-- Aphanipates
  | |-- Cupressopathes
  | |-- Hydradendrium
  | |-- Myriopathes
  | |-- Plumapathes
  | `-- Tanacetipathes
  |--o Schizopathidae
  | |-- Abyssopathes
  | |-- Bathypathes Brook, 1889
  | |-- Dendrobathypathes
  | |-- Dendropathes
  | |-- Lillipathes
  | |-- Parantipathes Brook, 1889
  | |-- Saropathes
  | |-- Stauropathes
  | |-- Taxipathes
  | `-- Umbellapathes
  `--o Stylopathidae
   |-- Stylopathes
   `-- Triadopathes

Reference(s):