– Subfamilia and genera from “WikiSpecies”

<==o Rhaphidophoridae (camel crickets & cave crickets (cave weta); hyppysirkat)
  |--o Aemodogryllinae Jacobson & Bianchi, 1902
  | |?- Atachycines
  | |?- Neotachycines
  | |--o Aemodogryllini Jacobson & Bianchi, 1902
  | | |-- Diestrammena
  | | |-- Eutachycines
  | | |-- Microtachycines
  | | |-- Paradiestrammena
  | | `-- Paratachycines
  | `--o Diestramimini Gorochov, 1998
  |   |-- Adiestramima
  |   |-- Diestramima
  |   |-- Gigantettix
  |   |-- Megadiestramima
  |   `-- Tamdaotettix
  |--o Ceuthophilinae Scudder, 1863 [Daihiniinae Karny, 1929]
  | |--o Argyrtini Saussure & Pictet, 1897
  | | |-- Anargyrtes
  | | |-- Argyrtes
  | | `-- Leptargyrtes
  | |--o Ceuthophilini Scudder, 1863
  | | |-- Ceuthophilus
  | | |-- Macrobaenetes
  | | |-- Rhachocnemis
  | | |-- Styracosceles
  | | |-- Typhloceuthophilus
  | | |-- Udeopsylla
  | | `-- Utabaenetes
  | |--o Daihiniini Karny, 1929
  | | |-- Ammobaenetes
  | | |-- Daihinia
  | | |-- Daihinibaenetes
  | | |-- Daihiniella
  | | |-- Daihiniodes
  | | `-- Phrixocnemis
  | `--o Pristoceuthophilini Rehn, 1903
  |   |-- Exochodrilus
  |   |-- Farallonophilus
  |   |-- Phoberopus
  |   |-- Pristoceuthophilus
  |   `-- Salishella
  |--o Dolichopodainae Brunner von Wattenwyl, 1888
  | `-- Dolichopoda
  |--o Hadenoecinae
  | |-- Euhadenoecus
  | `-- Hadenoecus
  |--o Macropathinae Karny, 1929
  | |--o Talitropsini Gorochov, 1988
  | | `-- Talitropsis
  | `--o Macropathini Karny, 1929
  |   |-- Australotettix
  |   |-- Cavernotettix
  |   |-- Dendroplectron
  |   |-- Heteromallus
  |   |-- Insulaplectron
  |   |-- Ischyroplectron
  |   |-- Isoplectron
  |   |-- Macropathus
  |   |-- Micropathus
  |   |-- Neonetus
  |   |-- Notoplectron
  |   |-- Novoplectron
  |   |-- Novotettix
  |   |-- Pachyrhamma
  |   |-- Pallidoplectron
  |   |-- Pallidotettix
  |   |-- Paraneonetus
  |   |-- Parudenus
  |   |-- Parvotettix
  |   |-- Petrotettix
  |   |-- Pharmacus
  |   |-- Pleioplectron
  |   |-- Setascutum
  |   |-- Spelaeiacris
  |   |-- Speleotettix
  |   |-- Tasmanoplectron
  |   |-- Turbottoplectron
  |   |-- Udenus
  |   `-- Weta
  |--o †Protroglophilinae
  | `-- †Protroglophilus
  |--o Rhaphidophorinae Brunner von Wattenwyl, 1888 [Gammarotettiginae]
  | |?- Eurhaphidophora
  | |?- Minirhaphidophora
  | |?- Neorhaphidophora
  | |?- Pararhaphidophora
  | |--o Gammarotettigini
  | | `-- Gammarotettix
  | `--o Rhaphidophorini Brunner von Wattenwyl, 1888
  |   |-- Prorhaphidophora
  |   |-- Rhaphidophora
  |   `-- Stonychophora
  |--o Troglophilinae Krauss, 1879
  | |-- Anoplophilus
  | `-- Troglophilus
  `--o Tropidischiinae Scudder, 1869
   |-- Alpinanoplophilus
   `-- Tropidischia

Reference(s):