Mikko's Phylogeny Archive
  Mikko's Phylogeny Archive Main Groups of Protostomes
  Oligochaeta  
 

After Parker, 1982

<==o OLIGOCHAETA (harvasukaismadot)
  |--o LUMBRICULIDA (katkomatomaiset harvasukaismadot)
  | `-- Lumbriculidae (katkomadot)
  |--o MONILIGASTRIDA
  | `-- Moniligastridae
  `--o HAPLOTAXIDA
   |--o HAPLOTAXINA
   | `-- Haplotaxidae
   |--o TUBIFICINA (torvimatomaiset harvasukaismadot)
   | |--o ENCHYTRAEOIDEA (änkyrimadonsukuiset harvasukaismadot)
   | | `-- Enchytraeidae (änkyrimadot)
   | `--o TUBIFICOIDEA (torvimadonsukuiset harvasukaismadot)
   |   |-- Tubificidae (torvimadot)
   |   |-- Naididae (ketjukaiset)
   |   |-- Phreodrilidae
   |   |-- Opistocystidae
   |   `-- Dorydrilidae
   |--o ALLUROIDINA
   | `--o ALLUROIDOIDEA*
   |   |-- Alluroididae
   |   `-- Syngenodrilidae
   `--o LUMBRICINA (lieromaiset harvasukaismadot)
     |--o BIWADRILOIDEA
     | `-- Biwadrilidae*
     |--o CRIODRILOIDEA
     | `-- Criodrilidae*
     |--o LUMBRICOIDEA (lieronsukuiset harvasukaismadot)
     | |-- Sparganophilidae
     | |-- Ailoscolecidae
     | |-- Hormogastridae
     | |-- Lumbricidae (lierot)
     | `-- Lutodrilidae
     |--o GLOSSOSCOLECOIDEA (piikkilierojensukuiset harvasukaismadot)
     | |-- Kynotidae
     | |-- Microchaetidae
     | |-- Glossoscolecidae (piikkilierot)
     | `-- Almidae
     `--o MEGASCOLECOIDEA (jättilierojensukuiset harvasukaismadot)
      |-- Ocnerodrilidae
      |-- Megascolecidae (jättilierot, jättiläislierot)
      |-- Eudrilidae
      `-- Aeolosomatidae

Reference(s):

Parker, S. P. (ed.), 1982: Synopsis and classification of living organisms. Vols. 1 & 2
–McGrew-Hill Book Company

Lahti, S., Malmström, K. K., Koli, L., Leikola, A., Syrjämäki, J. & Lahti, J., 1980: Zoo, Suuri Eläinkirja 6: Selkärangattomat.
--Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Helsinki-Juva, 1980.
Alkuperäisteos: Beaut‚ Du Monde Animal XI & XII Invertébrés.
Rizzoli Editore, Milano 1968.

 

© Mikko Haaramo, / Last updated 2003-02-15 / http://www.mv.helsinki.fi/home/mhaaramo