MARV1 2011  | Metsikkökoealojen Kartoitus ja Mittaus
Muutettu 6.7.2011
Pages: [Index, Research, Teaching, Recent]

Taustaa

MARV1-metsikkökoealaharjoituksen yhteydessä kerätään tutkimusaineistoja kaukokartoitushankkeisiin (2007 lähtien). Aineistoja on käytetty lukuisiin opinnäytetöihin ja tutkimusprojekteihin. Lue lisää...

Harjoituksen jälkeen, osaat (oppimistavoitteet)

Mitata ja määrittää keskeiset puu- ja kasvupaikkatunnukset.
Lue lisää...

Harjoituksessa on seuraavat vaiheet:
1. Koealojen puiden mittaukset ilmakuvia ja laserkeilausaineistoa käyttäen. Toukokuu 2011.
2. Harjoitus pihapiirissä: Puuluokitus, perusmittaukset ja puiden kartoitus trilateroimalla / kolmioimalla. KE ip. Lue Lisää...

Koealat

Koealojen sijainti peruskartalla Koealoja on perustettu 6 alueelle yhteensä 18 kpl:
1 A-D2 A-D3 A-B4 A-C5 A-B7 A-C
Harjoitusalueet Hyytiälän pihapiirissä:
Muistokuusikko (=Koeala 8)Piha

Lue Lisää...

 
RESECTION - Ohjelma omissiopuiden ja kulmapaalujen paikantamiseen
Mittausdata

Maastomittaukset ja puiden yksinpuintulkinta laserilta/ilmakuvilta, aineistot
Puuston aluepohjainen estimointi laserilla, aineistot

Muita asiakirjoja

- Aloitusluento (pdf)
- Hikihelmen sivut koskien Metsikkökoealaharjoitusta pdf
- Pihapiirin harjoitus, Pruju pdf
- Pikaohje puukartan valmistukseen ennen puidenlukua pdf
- Haastattelulomake pdf, printtaa ja täytä, kun luovutat mittausaineistot
- Luokitusten vaihto -xls. kopioi kaavat, puulajiluokitus, puuluokitus. xls
 
BUSSOLIKORJAUS Suuntia KKJ:ssa - Hyytiälän pihapiiri

- Kuinka ilmakuvapuut on mitattu? html
- Kuinka LiDARista saatiin maaston korkeusmallit koeloille? html
- MARV4/2 -kurssin v. 2007 tekemä tutkimus puutason fotogrammetrisesta metsäninventoinnista. Ensimmäinen "vakava kokeilu" yhdistää opetus ja tutkimus: ISPRS Laserscanning Espoo 2007 pdf
- Tutkimusjulkaisu, jossa on kuvattu MARV1-kurssilla käytetty puiden trilaterointi-kolmiointi -paikannus (RESECTION): Silva Fennica 3/2007 pdf

Aluepohjainen estimointi

Vaihtoehtoinen ja itse asiassa yleisempi ja tehokkaampi tapa käyttää LiDARia puuston määrän ja rakenteen estimointiin on, ei puutason estimointi kuten MARV1-harjoituksessa, vaan estimointi koeala/segmentti/aluetasolla.
Lue lisää...